TPHCM: Nâng mức độ hài lòng về thủ tục hành chính trên 80%

(ĐTTCO)-Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông điện tử, thực hiện thủ tục kết hợp và công tác tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông, đang được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Người dân chấm điểm sự hài lòng về cán bộ tại UBND quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Người dân chấm điểm sự hài lòng về cán bộ tại UBND quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

“TPHCM đang khẩn trương triển khai ngay các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Cụ thể, TPHCM tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 để khơi thông, mở các nút thắt về tài chính, đất đai, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực phục vụ hành chính công để TPHCM phát triển nhanh, bền vững”, dự thảo tờ trình của UBND TPHCM về kết quả công tác cải cách hành chính từ năm 2011-2017 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020 vừa gửi HĐND TPHCM nêu.

Theo UBND TPHCM, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, xuyên suốt và kịp thời từ TP đến phường-xã-thị trấn. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; tập trung công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai.
TP thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND TPHCM làm tổ trưởng trực tiếp giải quyết các thủ tục về đầu tư. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông điện tử, thực hiện thủ tục kết hợp và công tác tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông, đang được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

TPHCM cũng quan tâm thực hiện, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước… Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công cho thấy sự hài lòng của người dân có tăng nhưng không đáng kể.
Kết quả chưa đạt được mục tiêu theo chương trình hành động của Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X về chương trình cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020. Trong đó, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng còn phức tạp, chưa kịp thời.
Việc công bố, công khai thủ tục hành chính còn chậm, số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn ít. Bên cạnh đó, công tác tinh giản biên chế chưa được đẩy mạnh và quan tâm đúng mức. Công tác phân cấp quản lý nhà nước chưa được thực hiện triệt để, ổn định.

Trên cơ sở này, UBND TP đặt ra các nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục chủ động, tăng cường triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước để chấn chỉnh kịp thời các hạn chế. TPHCM phấn đấu nâng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%. Sự hài lòng của cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020.
TPHCM cũng nghiên cứu thực hiện đổi mới mang tính đột phá về công tác thể chế, kết hợp đồng bộ với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, nghiên cứu phương thức từ “tiền kiểm sang hậu kiểm” trong thủ tục hành chính…
Chính quyền TPHCM cũng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng chính quyền điện tử có hiệu quả thực chất. Đặc biệt, TPHCM tập trung triển khai thực hiện kế hoạch của UBND TP triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết 54 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng…

UBND TP cũng kiến nghị phát huy chức năng, vai trò giám sát, phản biện của HĐND TP, Ủy ban MTTQ TPHCM đối với công tác cải cách hành chính; đề nghị Ủy ban MTTQ TPHCM thực hiện chức năng giám sát, phản biện, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một phút lơ là  thổi bay thành quả chống dịch

Một phút lơ là thổi bay thành quả chống dịch

(ĐTTCO)-Số ca lây nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh từng ngày và có những diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tỉnh và thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, TPHCM đang cân nhắc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta có vẻ như đang tiến đến gần việc phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 một lần nữa.