TPHCM: năm 2015 dự kiến GDP tăng 9,5-10%

(ĐTTC)- Sáng 11-12, báo cáo tại kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM khóa VIII, UBND TPHCM cho biết  tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm 2014 tăng trưởng khá, thu chi ngân sách đạt và vượt kế hoạch, các chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả.

TPHCM: năm 2015 dự kiến GDP tăng 9,5-10% ảnh 1
Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ướt đạt 878.939 tỷ đồng tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 9,3%). Cơ cấu kinh tế  tiếp tục ổn định, dịch vụ chiếm tỷ trọng 59,25% GDP, công nghiệp chiếm 39,77%, nông nghiệp chiếm 0,98%.

GDP bình quân đầu người đạt 5.131 USD (tăng 12,89% so với năm 2013, năm 2013 đạt 4.545 USD). CPI ước cả năm tăng khoảng 3% so với tháng 12/2013, thấp hơn so với cùng kỳ (+5,2%).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 250.000 tỷ đồng, chiếm 28,5%GDRP. Kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt hơn 32 tỷ USD, tăng 8,8%; nhập khẩu ước đạt 25,9%, tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Đặc biệt thu NSNN cả năm 2014 ước đạt 245,9 nghìn tỷ đồng, vượt 8,66% dự toán thu; chi NSNN ước đạt 47,7 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 13% dự toán.

Về hoạt động ngân hàng, TP đã thực hiện các chương trình kết nối vốn giữa ngân hàng và người vay, tính đến thời điểm này, đã thực hiện ký kết với tổng số tiền là 38.996 tỷ đồng cho 1.089 khách hàng, vượt kế hoạch (kế hoạch 30.000 tỷ đồng).  

Tập trung thực hiện tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2012-2015 đạt kết quả bước đầu. Tính đến ngày 20/10/2014 TP đã thực hiện cổ phần hóa 12/15 DNNN.

Đầu tư FDI tăng trưởng cao, thu hút vốn FDI đạt gần 3 tỷ USD, tăng 97,6% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tăng trưởng khá, tổng doanh thu ước đạt 89.405 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Chỉ số phát triển công nghiệp năm 2014 tăng 6,8% so với cùng kỳ với quy mô tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, giảm dần tỷ trọng của ngành công nghiệp khai khoáng. 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng 8,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của ngành.

Báo cáo Tờ trình phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội - văn hóa… trong năm 2015, UBND đưa ra một số chỉ tiêu: GDP tăng dự kiến từ 9,5-10%, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30% GDP, tốc đô tăng kim ngạch xuất khẩu dự kiến 8-10%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 265.776 tỷ đồng.

Trà Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất