TPHCM: Không đặt thêm giấy tờ TTHC ngoài quy định

TPHCM: Không đặt thêm giấy tờ TTHC ngoài quy định ảnh 1
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các đơn vị không được đặt ra thêm các giấy tờ khác ngoài quy định và nội dung đã được công bố; đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn.

Thủ trưởng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ tham mưu dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Các đơn vị, địa phương niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên và rõ ràng về bộ TTHC tại trụ sở cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết cho cá nhân và tổ chức; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thành phố, sở, ban, ngành, quận, huyện; niêm yết, công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất, kịp thời báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp báo cáo đề xuất khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất