TPHCM: giá trị sản xuất nông nghiệp 2 tháng ước đạt hơn 2000 tỷ đồng

TPHCM: giá trị sản xuất nông nghiệp 2 tháng ước đạt hơn 2000 tỷ đồng

(ĐTTCO)- TPHCM tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, đã đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ về giống và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao, đặc biệt đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất hoa lan; phát triển giống cây, giống con chất lượng cao, cá cảnh, hoa - cây kiểng, bò thịt, nâng cao chất lượng đàn bò sữa…
Qua đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 02 tháng ước đạt 2.041 tỷ đồng, tăng 6,3% (cùng kỳ tăng 6,5%). Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 16 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký kinh doanh 474 tỷ đồng.
Thực hiện Chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả; tập trung phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện của thành phố . 


Trà Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất