TPHCM ban hành chính sách thu hút người tài

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP có nhu cầu trong giai đoạn 2019-2022. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các đại biểu tham dự hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các đại biểu tham dự hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo".

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7-2019. Theo đó, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải có đầy đủ các tiêu chuẩn chung: có lý lịch rõ ràng; có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 
Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của quy định này. Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt sẽ được trợ cấp ban đầu 100 triệu đồng để khuyến khích và ổn định công tác. Đối với chuyên gia, nhà khoa học, TP sẽ chi trả mức lương hàng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số của bảng lương chuyên gia cao cấp. 
Trường hợp chuyên gia, nhà khoa học thực hiện tốt nghĩa vụ theo hợp đồng, có thành tích xuất sắc và có nhiều cống hiến cho cơ quan, đơn vị, được tiếp tục ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo thì được hưởng mức lương cao hơn 1 bậc so với mức lương được hưởng của hợp đồng đầu tiên. Đối với người có tài năng đặc biệt thì TP hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được từ 30-50 triệu đồng/người/tháng.
Để khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng phụ cấp bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình. Tổng mức khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình. Trường hợp tổng mức ngân sách TP đầu tư cho công trình vượt quá 100 tỷ đồng, mức khuyến khích tối đa 1 tỷ đồng/người/công trình.
Trường hợp có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cùng tham gia 1 công trình, thực hiện mức khuyến khích cho nhóm thực hiện công trình bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Mức khuyến khích cho mỗi thành viên không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình và tổng số tiền phụ cấp cho cả nhóm thực hiện công trình tối đa 1,5 tỷ đồng. Các thành viên được hưởng mức phụ cấp theo tỷ lệ công sức đóng góp hoặc theo tỷ lệ thỏa thuận của các thành viên đối với tổng mức phụ cấp đã chi trả cho cả nhóm. 
Trường hợp không thỏa thuận được tỷ lệ hưởng giữa các thành viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả đánh giá xem xét, quyết định. Đối với các vị trí còn lại, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian công tác theo hợp đồng thu hút đã ký kết, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân với mức tối đa 1 tỷ đồng/người. 
Ngoài ra, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt còn được hỗ trợ về nhà ở và phương tiện đi lại, làm việc.

Trà Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất