TPHCM: 10 tháng đầu tư XD cơ bản 229.535 tỷ đồng

(ĐTTCO)- Đó là số liệu được đưa ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng trên địa bàn TPHCM do UBND TP tổ chức sáng 28-10. Theo đó, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn trên địa bàn 10 tháng ước thực hiện 229.535,9 tỷ đồng, đạt 78,4% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,5%).

TPHCM: 10 tháng đầu tư XD cơ bản 229.535 tỷ đồng ảnh 1 

Tổng doanh thu các doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 61.674,94 tỷ đồng, đạt 88,4% kế hoạch, tăng 14,98% so cùng kỳ; lợi nhuận ước thực hiện 10.003,88 tỷ đồng, đạt 118,95% kế hoạch, tăng 64,79% so cùng kỳ; tổng phát sinh phải nộp ngân sách 10.073,93 tỷ đồng, đạt 90,07% kế hoạch, tăng 28,57% so cùng kỳ.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư đã góp phần thu hút đáng kể nguồn vốn trong và ngoài nước, trong đó đầu tư trong nước có 29.899 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 242.162 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 15,9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 46,1% về vốn đăng ký). Ngoài ra, có 44.495 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 169.968 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 0,8% về số lượt doanh nghiệp và tăng 58,7% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung 412.130 tỷ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động doanh nghiệp thành lập mới phân theo ngành nghề kinh doanh chính như sau: Kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất (40%) với vốn đăng ký 96.974,2 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ); tiếp theo buôn bán, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm 18,7%, vốn đăng ký 45.273,8 tỷ đồng (giảm 8,6% so với cùng kỳ); Xây dựng vốn đăng ký 30.625,6 tỷ đồng chiếm 12,6% (giảm 24,1% so với cùng kỳ); khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác vốn đăng ký 15.547,1 tỷ đồng, chiếm 6,4% (tăng 89,3% so với cùng kỳ).

Đầu tư nước ngoài có 668 dự án  được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng 44% so cùng kỳ với tổng vốn đầu tư đạt 798,7 triệu USD. Có 145 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư 477,3 triệu USD. Ngoài ra, Thành phố cũng chấp thuận cho 1.469 trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp Thành phố với tổng vốn góp đăng ký khoảng 1,23 tỷ USD. Như vậy, tính chung Thành phố thu hút được 2,5 tỷ USD.

 Thành phố đã xây dựng trình tự thủ tục và biểu mẫu để thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Đến nay, đã thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với 25 nhà đầu tư với tổng số tiền ký quỹ 386.395.345.635 đồng (tương đương 17 triệu USD).

Dự án FDI cấp mới phân theo địa bàn quận - huyện trong đó quận 7 có vốn đầu tư nhiều nhất (37,6%) với 300,3 triệu USD; tiếp theo là Quận 1 chiếm 23,4% với 186,8 triệu USD; Quận 2 chiếm 11,5% với 91,6 triệu USD; huyện Củ Chi với 40,2 triệu USD chiếm 5,04%.

Về vốn ODA hiện tại, Thành phố theo dõi 20 dự án đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 114.244,961 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 97.801,617 tỷ đồng, vốn đối ứng 16.443,344 tỷ đồng. Ước giải ngân vốn ODA trong 10 tháng đạt 1.986 tỷ đồng, đạt 38% so với kế hoạch vốn được giao.

 Về thu – chi ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước (không tính ghi thu ghi chi) ước thực hiện 10 tháng 249.596,2 tỷ đồng, đạt 83,67% dự toán, tăng 10,38% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 156.104,38 tỷ đồng, đạt 87,9% dự toán, tăng 18,78% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 11.491,82 tỷ đồng, đạt 63,14% dự toán, giảm 58,5% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 82.000 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 9,25% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) ước thực hiện 40.604,6 tỷ đồng, đạt 63,64% dự toán, tăng 2,4% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 18.083,3 tỷ đồng, đạt 68,12% dự toán, tăng 6,58% so cùng kỳ; chi thường xuyên 22.273,5 tỷ đồng, đạt 64,32% dự toán, tăng 4,92% so cùng kỳ.

Trà Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

(ĐTTCO) - Tín dụng tiêu dùng (TDTD) luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, bởi tính tác động tích cực mang tính đa chiều của nó đối với các bên có liên quan, bao gồm các  tổ chức tín dụng (TCTD), người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung. Với vai trò quan trọng này, đòi hỏi phải có chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của TDTD tại Việt Nam.