Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng tăng 17%

Tính chung 9 tháng đầu năm 2012, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước đạt trên 1.710 nghìn tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng tăng 17% ảnh 1

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9/2012 ước đạt gần 193 nghìn tỷ đồng, tăng 1,08% so với tháng 8-2012.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2012, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước đạt trên 1.710 nghìn tỷ đồng, tăng 17,15% so với cùng kỳ năm 2011.

Phân loại theo loại hình kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của nhóm kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng lớn nhất (48,8%) ước đạt 834 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Khối kinh tế tư nhân ước đạt 609 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,6% và tăng 23,1% so cùng kỳ.

Nhóm kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt doanh thu chỉ gần 48 nghìn tỷ đồng nhưng lại là nhóm có mức tăng trưởng lớn nhất lên tới 33,8%. Trong khi đó, nhóm kinh tế Nhà nước doanh thu ước đạt 202 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,8% và tăng chỉ 0,1%.

Nếu phân theo ngành kinh tế, trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm nay, kinh doanh thương nghiệp đạt 1.320 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,2% tổng mức và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khách sạn nhà hàng đạt 227 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,3% và tăng 27,4%. Dịch vụ đạt 202 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% và tăng 18,9%. Du lịch đạt 18,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,1% và tăng 30,7%.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất