HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG”

Tìm giải pháp, mô hình hiệu quả đổi mới SX nông nghiệp

LTS: Ngày 1-12, tại TP Bến Tre,  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với báo SGGP và Bộ NN-PTNT, Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững”. Hội thảo vinh dự đón bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, đến dự, chủ trì hội thảo và có bài phát biểu chỉ đạo. ĐTTC trích đăng bài phát biểu tại hội thảo.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân luôn nhận được sự quan tâm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Một trong những giải pháp mà Nghị quyết đề ra để đạt được mục tiêu đó là “tiếp tục tổng kết, đổi mới và xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm”.

Tìm giải pháp, mô hình hiệu quả đổi mới SX nông nghiệp ảnh 1 

Quốc hội cũng đã ban hành một số nghị quyết, đề ra nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chúng ta có thể kể đến Nghị quyết 53/2013/QH13 ngày 11-11-2013 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đề cập đến nhiệm vụ“tái cơ cấu ngành nông nghiệp tạo chuyển biến rõ rệt... triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, quản lý mới đã có hiệu quả trong thực tiễn, nhất là mô hình cánh đồng mẫu lớn. Hình thành các vùng nguyên liệu hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước. Đẩy mạnh quá trình liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, trước mắt tập trung vào những vùng đã phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn”. 

Hiện nay, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được phê duyệt (theo Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó, nhấn mạnh việc tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đề án cũng đề cập đến việc cần cơ cấu lại hệ thống tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân; phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp để chuyển dịch lên nền sản xuất hiện đại, an toàn, bền vững và hiệu quả thì việc xây dựng và phát huy các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi đúng đắn. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh rất ít khi một đơn vị kinh tế có thể đảm nhận tất cả các khâu từ đầu vào đến đầu ra cho một sản phẩm, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay thì sự liên kết giữa các tổ chức kinh tế với nhau hay giữa các tổ chức kinh tế với các cơ sở sản xuất, các hộ nông dân để phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng tính cạnh tranh, thương hiệu, uy tín thị trường là một xu thế tất yếu.

Để Hội thảo của chúng ta thành công, tôi tin tưởng mỗi đại biểu với tinh thần đầy nhiệt huyết với sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp nước nhà sẽ thảo luận sôi nổi, đóng góp thật nhiều ý kiến. Thời gian làm việc chỉ 1 ngày, để hội thảo mang lại hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị chúng ta tập trung thảo luận về một số nhóm vấn đề như sau:

Thứ nhất, ở nước ta đã có rất nhiều mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp. Mỗi mô hình tại các địa phương, ngành, lĩnh vực đều có những thành công, hạn chế nhất định. Qua trao đổi, cần phân tích những mặt tốt của những mô hình liên kết để tiếp tục phát huy, quan trọng hơn là phải tìm ra những mặt hạn chế để sớm khắc phục. Và đặc biệt cần đưa ra giải pháp để nhân rộng mô hình lan tỏa phạm vi cả nước. 

Thứ hai, hội thảo lần này là cuộc đối thoại thực sự giữa các nhà hoạch định chính sách Bộ NN-PTNT và một số bộ, ngành liên quan với các nhà nghiên cứu, với người tổ chức thực thi tại địa phương và đặc biệt với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân… Do vậy, tôi mong muốn các đồng chí đối thoại thẳng thắn, lắng nghe ý kiến trực tiếp của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân để tìm ra những giải pháp, những mô hình liên kết hiệu quả nhất, đồng thời tìm ra những chính sách hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Thứ ba, có thể nói chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được Nhà nước ban hành rất nhiều như các chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi; chính sách về đất đai, tín dụng, ưu đãi về thuế; chính sách về hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách về hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển; chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp…  Qua thực hiện chúng ta thấy tốt chưa, chính sách đã đi vào cuộc sống chưa. Tôi mong muốn chúng ta có những kiến nghị thật cụ thể về cơ chế chính sách, pháp luật để tiếp tục hoàn thiện góp phần phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, thực hiện hiệu quả quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp nước ta.

Thời gian hội thảo của chúng ta không dài, nội dung đã chuẩn bị rất nhiều, đa dạng nhất là các mô hình liên kết, các chuỗi giá trị trên cả 4 mảng trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Do vậy, để có thể tiết kiệm thời gian, tôi đề nghị khi đối thoại, thảo luận cần đi thẳng vào vấn đề, có như vậy chúng ta mới tiếp nhận được nhiều thông tin và nhiều ý kiến có thể phát biểu.

Với sự chuẩn bị chu đáo và trách nhiệm, tôi tin tưởng hội thảo sẽ thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc hội thảo.

Theo xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt nước ta chuẩn bị tham gia Hiệp định TPP, ta có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nước nhà, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và nền nông nghiệp rất dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta không thể né tránh thách thức, buộc phải thích ứng, đối mặt với những thách thức này để có thể tồn tại, phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kinh tế Việt Nam: Nhiệm vụ bất khả thi

Kinh tế Việt Nam: Nhiệm vụ bất khả thi

(ĐTTCO) - Trong số tháng 5, chúng tôi đã cho rằng thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng giao dịch dao động hoặc giảm điểm và nhận định này cũng thể hiện trong tháng 7.