Tiếp tục chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 922/CT-TTg  yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước tập trung xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012 và giai đoạn 2011-2015. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5%

Việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH phải thể hiện được các nội dung cơ bản như: tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị tiền đồng Việt Nam, tăng dần dự trữ ngoại hối.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa chi ngân sách nhà nước và đầu tư công, nhất là đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ và đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước; giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước và giữ nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài quốc gia ở mức an toàn, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Chỉ thị nêu rõ về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2012, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%; giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước, tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản; đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản có chất lượng, giá trị tăng cao, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực.

Đồng thời, cũng phải tập trung khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trị tăng cao. Giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu là nguyên liệu thô và sơ chế; hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu. Bảo đảm mức động viên vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 24% GDP

Về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2012 phải bảo đảm mức động viên vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 24% GDP. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 16-18% so với đánh giá ước thực hiện năm 2011. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2011.

Đối với việc xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012, các cơ quan đơn vị cần sắp xếp thứ ưu tiên theo mức độ quan trọng của các nhiệm vụ; khả năng triển khai các nhiệm vụ theo các chương trình, dự án được duyệt trong năm 2012 và các năm sau.

(VGP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giá điện thiếu minh bạch

Giá điện thiếu minh bạch

(ĐTTCO)-Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh tình trạng hóa đơn thanh toán tiền điện của gia đình tăng cao từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng trên mỗi hộ. Điều này gây nên bức xúc trong dư luận khi nhiều người nhận định đây là mức tăng không hợp lý.