Tiếp tục cắt giảm chi phí logistics

(ĐTTCO) - Theo yêu cầu của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Diễn đàn Kinh tế tư nhân sẽ được nâng cấp thành Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF).

Tiếp tục cắt giảm chi phí logistics

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa giao Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018 các báo cáo chuyên đề về: phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam; cắt giảm chi phí logistics thông qua giải pháp tái quy hoạch hạ tầng logistics, lấy đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam làm trọng tâm; chiến lược và lộ trình thực hiện chính sách thị thực cởi mở để đột phá cho du lịch Việt Nam.
Đồng thời, vận hành Quỹ phát triển du lịch quốc gia theo cơ chế đối tác công - tư linh hoạt…


Ng.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất