Thu từ nhà đất, xổ số vượt 50% kế hoạch năm

(ĐTTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách 4 tháng ước đạt  396.470 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ nhà đất, xổ số vượt 50% kế hoạch năm

Trong đó, thu nội địa đạt 325.900 tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016. Một số khoản thu tiến độ đạt khá so dự toán, như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 34,4% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 40,7% dự toán năm; thu phí, lệ phí (bao gồm lệ phí trước bạ) đạt 37,1% dự toán năm; các khoản thu về nhà, đất đạt 50,3% dự toán năm; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 56,4% dự toán năm.
Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước.
Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 25 địa phương thu đạt trên 36% dự toán năm; 51/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thương mại điện tử chiếm thế thượng phong

Thương mại điện tử chiếm thế thượng phong

(ĐTTCO) - Khi dịch Covid 19 bùng phát, buôn bán offline đang thất thu càng thất thủ, mua sắm trực tuyến đang bung hàng càng bùng nổ. Thế nhưng, phía sau sự phát triển của kênh bán hàng này là nhiều mối lo về chất lượng hàng hóa, thất thu thuế...