Thu ngân sách 8 tháng đạt 73,7% dự toán

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước đạt 58,83 nghìn tỷ đồng, tính chung 8 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 576,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu ngân sách 8 tháng đạt 73,7% dự toán ảnh 1
Trong đó: Thu nội địa ước đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng (32,3%) so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu do một số khoản thu phát sinh trong quý II-2014 phải kê khai nộp ngân sách vào đầu quý III-2014, đã cơ bản thu xong trong tháng 7, đến tháng 8 không còn phát sinh.

Thu từ dầu thô ước đạt 8,8 nghìn tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14,93 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng đầu năm, thu nội địa ước đạt 389,28 nghìn tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, tăng 21,3% so với  cùng kỳ năm 2013. Nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước, như: thu từ khu vực nhà nước đạt 70,8% dự toán, tăng 37,2% so với cùng kỳ, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 71,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 75,2% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ.   

Thu về dầu thô ước đạt 72,77 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng ước đạt 112,22 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013.

Về chi NSNN, theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 85,98 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 8 tháng ước đạt 681,28 nghìn tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển tháng 8 ước đạt 17,46 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 120,69 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng về chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết tháng 8-2014, vốn đầu tư thuộc NSNN đã thông báo đến các chủ đầu tư đạt 70,8% dự toán, vốn giải ngân đạt 68% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 60,3%); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt xấp xỉ 70,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2013 đạt 65%).

Chi trả nợ và viện trợ tháng 8 ước đạt 11,12 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 83,84 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9% dự toán, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 8 ước đạt 57,39 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 476,75 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Bội chi NSNN tháng 8 ước 27,15 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm ước 104,38 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

(HQ Online)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất