Thu chưa ổn, chi lãng phí

Thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 của Chính phủ ngày 20-5, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, nguồn thu vẫn chưa ổn định, chi thường xuyên, xây dựng cơ bản (XDCB) vẫn thất thoát, lãng phí.

Thu chưa ổn, chi lãng phí ảnh 1
Theo báo cáo của Chính phủ, quyết toán thu cân đối NSNN năm 2012 là 1.058.140 tỷ đồng, trong đó các khoản thu theo dự toán được Quốc hội quyết định là 754.572 tỷ đồng, tăng 1,9% (14.072 tỷ đồng) so với dự toán và tăng 11.382 tỷ đồng so với số đã báo cáo tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thẩm tra cũng cho rằng, vẫn còn những bất cập như: do chưa tính đủ số tiền hoàn thuế nên thực chất thu NSNN năm 2012 không đạt dự toán được Quốc hội quyết định, một số khoản thu quan trọng không đạt dự toán được giao, nguồn thu chưa ổn định, vững chắc.

Bên cạnh đó, qua quyết toán cho thấy nhiều khoản thu đạt tỷ lệ thấp so với dự toán như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,4%; thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 82,8%; thu lệ phí trước bạ đạt 74%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 82,6%.

Theo báo cáo của Chính phủ, do một số nguyên nhân: kinh tế chậm phục hồi, hàng hóa, sản phẩm tồn kho ở mức cao, nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và do thực hiện Nghị quyết số 29 của Quốc hội về chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân năm 2012, dẫn đến một số khoản thu không đạt dự toán.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho rằng, công tác quản lý thu thuế vẫn có mặt hạn chế, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế còn lớn, bởi qua kết quả kiểm toán và thanh tra cho thấy hầu hết các tổ chức, cá nhân được kiểm toán, thanh tra đều kê khai chưa đầy đủ các khoản phải nộp NSNN ở các mức độ khác nhau.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, quyết toán chi cân đối NSNN năm 2012 là 1.170.924 tỷ đồng, trong đó chi theo dự toán được Quốc hội quyết định là 978.463 tỷ đồng, tăng 8,3% so với dự toán và tăng 72.673 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, công tác quản lý chi NSNN năm 2012 còn một số tồn tại. Trong đó, chi thường xuyên vẫn còn tình trạng lãng phí, chi sai chế độ quy định, không đúng mục đích; một số khoản chi quan trọng không đạt dự toán. Mặc dù tình trạng chi vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã dần được khắc phục, công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan, đơn vị cấp trên và hệ thống Kho bạc Nhà nước được tăng cường, nhưng sai phạm này đang có dấu hiệu gia tăng tại các địa phương.

Trong điều kiện thu NSNN tăng thấp nhưng chi quản lý hành chính tại hầu hết các địa phương đều vượt dự toán (tăng 12,5%, tương đương 9.924 tỷ đồng). Trong đó có 20/34 tỉnh được kiểm toán có chi quản lý hành chính vượt trên 30% so với dự toán đầu năm.

Báo cáo thẩm tra cũng chỉ ra, chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) còn thất thoát, lãng phí, sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng vẫn nhiều, nợ đọng khối lượng XDCB đã hoàn thành lớn, số dự án đầu tư hoàn thành chưa quyết toán tồn đọng nhiều.

Theo báo cáo của Chính phủ, quyết toán chi đầu tư phát triển năm 2012 là 268.812 tỷ đồng, tăng 49,3% so với dự toán. Các sai phạm vẫn xảy ra trong hầu hết các khâu trong quá trình đầu tư, thể hiện công tác quản lý chi đầu tư XDCB còn yếu kém, gây thất thoát, lãng phí NSNN.

SGGP

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất