Thông qua Luật Hoạt động Giám sát QH, HĐND

Sáng 20-11, với tỷ lệ tán thành 411/413 ĐB tham gia biểu quyết, bằng 83,20% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thông qua Luật Hoạt động Giám sát QH, HĐND ảnh 1 

Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Theo đó, tiếp thu ý kiến ĐB, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung nghị quyết, thông tư liên tịch của các cơ quan, tổ chức vào nhóm văn bản quy phạm pháp luật chịu sự giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Về chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn, dự thảo Luật vừa được thông qua đã bổ sung làm rõ nhiều vấn đề (xem thêm Điều 60).

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến ĐB, dự thảo cũng đã bổ sung quy định về việc Đoàn giám sát có thể gặp, hỏi những người liên quan đến vấn đề được giám sát. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban lâm thời và quy trình Quốc hội xem xét báo cáo kết quả điều tra cũng đã được tiếp thu, làm rõ. 

Liên quan đến thẩm quyền giám sát của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu, chỉnh sửa lại dự thảo theo hướng đại biểu Quốc hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân không chỉ giới hạn ở địa phương nơi đại biểu ứng cử như thể hiện tại Điều 4 và Điều 54 của dự thảo Luật.

Đối với hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, dự thảo Luật lần này đã bổ sung một số quy định mang tính ổn định của Nghị quyết số 85/2014/QH13 như đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và hậu quả pháp lý của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Về thời điểm, mức tín nhiệm là những vấn đề vẫn còn ý kiến khác nhau, cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để quy định phù hợp hơn, nên trước mắt tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, sau một thời gian thực hiện sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá và báo cáo Quốc hội để quy định vào Luật. Đồng thời, để tránh trùng lặp trong các quy định giữa 2 văn bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ rà soát Nghị quyết số 85/2014/QH13 và trình Quốc hội sửa đổi cho phù hợp. 

SGGP

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

(ĐTTCO)-Trong báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Kiểm toán Deloitte cho biết do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nên khả năng hoạt động liên tục của hãng phụ thuộc sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ, cũng như việc được gia hạn thanh toán các khoản vay phải trả từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và diễn biến của dịch bệnh.