Tháng 9: TPHCM xuất siêu 283,5 triệu USD

 Lũy kế 9 tháng, TPHCM xuất siêu 1.574,4 triệu USD.

 Tháng 9: TPHCM xuất siêu 283,5 triệu USD ảnh 1

Theo Cục thống kê TPHCM, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm (không tính dầu thô) đạt 35.566,8 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực kinh tế trong nước 23.463 triệu USD, chiếm tỷ trọng 66%, giảm 4,1% và khu vực kinh tế có vốn nước ngoài 12.103,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 34%, tăng 12,5%.

Xuất khẩu:

Riêng tháng 9, xuất khẩu của tỉnh ước đạt 2.779,4 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước, tăng 36,1% so cùng kỳ.

Nhờ dầu thô, ước tính 9 tháng đầu năm xuất khẩu hàng hóa đạt 21.758 triệu USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2011 tăng 19,3%). Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 15.383,2 triệu USD, giảm 1,1%.

Đáng chú ý là nếu loại thêm mặt hàng vàng tái xuất thì trị giá xuất khẩu đạt 15.371,9 triệu USD, tăng 12,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 22,8%).

Nhập khẩu:

Riêng tháng 9, thành phố ước nhập khẩu 2.495,9 triệu USD, tăng 1% so tháng trước giảm 4,3% so tháng cùng kỳ năm trước.

Ước tính 9 tháng đầu năm, tổng trị giá hàng nhập khẩu đạt 20.183,6 triệu USD, tăng 2,6 % so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 24,7% ). Việc nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu do sữa và sản phẩm sữa 589,2 triệu USD, tăng 53,5%; chất dẻo 179,6 triệu USD, tăng 16,9%....Các mặt hàng còn lại tăng nhẹ hơn hoặc giảm.

Dự ước cả năm 2012, kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu (không tính dầu thô) của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 49.649 triệu USD, tăng 2,7% với năm 2011; trong đó xuất khẩu 21.555 triệu USD, tăng 2,9%, nhập khẩu 28.094 triệu USD, tăng 2,6%.

Như vậy, riêng tháng 9, TPHCM đã xuất siêu 283,5 triệu USD nâng lũy kế xuất siêu 9 tháng lên 1.574,4 triệu USD.

(TTVN/Cục thống kế TP.HCM)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

(ĐTTCO) - Tín dụng tiêu dùng (TDTD) luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, bởi tính tác động tích cực mang tính đa chiều của nó đối với các bên có liên quan, bao gồm các  tổ chức tín dụng (TCTD), người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung. Với vai trò quan trọng này, đòi hỏi phải có chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của TDTD tại Việt Nam.