Tháng 9, nhập siêu khoảng 100 triệu USD

Theo số liệu của cơ quan thống kê, tháng 9, cả nước nhập siêu khoảng 100 triệu USD, từ mức xuất siêu 51 triệu USD thực hiện trong tháng 8-2012.

 Tháng 9, nhập siêu khoảng 100 triệu USD ảnh 1

Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 9,7 tỷ USD, giảm hơn 600 triệu USD so với thực hiện tháng 8-2012. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 9 ước đạt 9,8 tỷ USD, từ mức 10,25 tỷ USD trong tháng 8/2012.

Như vậy, số liệu trên cho thấy, cán cân thương mại của Việt Nam có thể thâm khoảng 100 triệu USD, sau 3 tháng xuất siêu trước đó.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 83,789 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 83,75 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 34 triệu USD, từ mức xuất siêu 134 tỷ USD thực hiện trong 8 tháng đầu năm nay.

Trong 9 tháng đầu năm, có tới 18 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD, trong đó, hàng dệt, may đứng đầu với kim ngạch đạt 11,25 tỷ USD, kế đến là điện thoại các loại và linh kiện (8,55 tỷ USD), dầu thô (6,34 tỷ USD), điện tử, máy tính và linh kiện (5,36 tỷ USD), thủy sản (4,14 tỷ USD),...

Cũng theo số liệu của cơ quan thống kê, trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trừ dầu thô đạt 5,5 tỷ USD, lũy kế 9 tháng ước đạt 46,14 tỷ USD.

Nếu tính cả dầu thô, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 của khối doanh nghiệp FDI đạt 6,35 tỷ USD, lũy kế 9 tháng đạt 52,486 tỷ USD, bằng trên 62% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

(Vneconomy)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thị trường Mỹ: Tâm điểm cho điều xấu

Thị trường Mỹ: Tâm điểm cho điều xấu

(ĐTTCO)-Phần lớn các thị trường chứng khoán (TTCK) trên thế giới đang ngày càng khó giải thích từ nền kinh tế thực. Chỉ có thể mượn lời của Giáo sư Paul Krugman: “Bất kỳ khi nào chúng ta xem xét tác động của các ảnh hưởng kinh tế lên giá chứng khoán, hãy nhớ 3 nguyên tắc thứ nhất, thứ hai và thứ ba đều như nhau rằng “TTCK không phải nền kinh tế”, để đi tìm những lời cảnh báo từ thị trường".