Tất cả dịch vụ công làm trực tuyến từ 2017

Người dân, doanh nghiệp sẽ không cần đến trực tiếp mà có thể thông qua internet để thực hiện các thủ tục hành chính công, rút ngắn thời gian xử lý văn bản.

Tất cả dịch vụ công làm trực tuyến từ 2017 ảnh 1 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn và chi phí thực hiện các thủ tục với cơ quan công quyền.

Văn bản đề ra mục tiêu sau năm 2016, toàn bộ dịch vụ công phải được cung cấp trực tuyến, cho phép người sử dụng điền và gửi qua hệ thống điện tử các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Với một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp, ngoài hình thức chi trả trực tiếp, người sử dụng dịch vụ có thể thanh toán lệ phí trực tiếp. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

"Phấn đấu đến hết năm 2016, Việt Nam nằm trong nhóm 4 và đến hết năm 2017 nằm trong nhóm 3 các quốc gia đứng đầu ASEAN và chỉ số dịch vụ công trực tuyến và chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc", Nghị quyết nêu.

Liên quan đến thủ tục gửi văn bản, từ 1/1/2016, toàn bộ phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố sẽ được kết nối liên thông để tiện cho các nơi có thể trao đổi thông tin. Một hệ thống điện tử để lấy ý kiến về các văn bản cũng được thiết lập nhằm giảm thời gian xây dựng văn bản.

Để thực hiện các yêu cầu trên, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ cụ thể, theo đó sẽ nâng cao cả ba chỉ số về dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đồng thời, tạo lập môi trường điện tử để người dan giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp.

Cổng dịch vụ công quốc gia cũng sẽ được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử, với mục tiêu thực hiện một cửa điện tử quốc gia xuyên suốt từ thông tin về thủ tục hành chính, dân cư, đất đai - xây dựng và doanh nghiệp để cấp phép, thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Từng bộ, ngành, địa phương cũng được giao nhiệm vụ để xây dựng thành công hệ thống một cửa điện tử quốc gia. Theo đó, Bộ Tài chính thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng. Ngành hải quan nâng cao hiệu quả hệ thống điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp logistics, bảo hiểm và dịch vụ liên quan.

Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ nâng cấp ứng dụng thanh toán liên ngân hàng để đáp ứng yêu cầu nộp thuế qua mạng của người dân, bảo đảm điện tử hóa 100% chứng từ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký thành lập và đầu tư, hướng tới nâng tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử chung của cả nước đạt 10%, đăng ký đầu tư đạt 5% trước 1/1/2017. Quy định về điều kiện kinh doanh cũng được công khai trên trang tin doanh nghiêp và cổng dịch vụ quốc gia để các tổ chức – cá nhân kinh doanh biết, đồng thời rà soát, đánh giá và kiến nghị bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết…

Bộ Giao thông vận tải tiến hành thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với cấp, đổi giấy phép lái xe; giấy phép kinh doanh vận tải; biển hiệu, phù hiệu xe ô tô và chấp thuận khai thác tuyến cố định. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thống tin trong quản lý hạ tầng, tổ chức điều hành giao thông, thu phí không dừng, xử lý vi phạm giao thông...

Bộ Xây dựng triển khai cấp giấy phép xây dựng điện tử, công khai quy hoạch xây dựng các đô thị trên mạng, thiết lập hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; triển khai thực hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế qua mạng.

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh xã hội xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp phép lao động cho người nước ngoài. Bộ Tư pháp xây dựng hệ thống điện tử với việc cấp lý lịch tư pháp, thực hiện khai sinh, khai tử qua mạng. Bộ Y tế kết nối hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử trước ngày 1/1/2016.

Bảo hiểm xã hội tiếp tục rà soát các thủ tục để rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai bắc buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49 giờ, đồng thời nghiên cứu triển khai áp dụng chữ ký số trong kê khai, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua mạng điện tử.

Bộ Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ phục vụ chính phủ điện tử...

Văn phòng Chính phủ sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản, hoàn thành trước ngày 1/1/2016, đồng thời tổ chức triển khai phần mềm quản lý văn bản đối với các cơ quan chưa có hoặc đã có những chưa đáp ứng yêu cầu liên thông.

Ngoài ra, một nền tảng quan trọng để triển khai Chính phủ điện tử là hạ tầng thông tin cũng được chú ý. Theo đó, Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực ứng dụng thông tin và chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền; đẩy mạnh triển khai đưa hạ tầng di động và internet về vùng sâu vùng xa, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin.

Nhà nước cũng khuyến khích các cơ quan thuê doanh nghiệp làm phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp… để sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Nhằm bảo đảm an ninh, lãnh đạo các cơ quan được chỉ định thầu, xác định giá thuê tạm thời dưới 12 tháng nếu chưa đủ điều kiện cần thiết để xác định giá thuê ổn định.

Chính sách thuế cũng được rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng ưu đãi hơn để thu hút các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Định kỳ hằng quý, các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này để gửi Chính phủ. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội sẽ có nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu độc lập đánh giá định kỳ chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đưa ra khuyến nghị với Chính phủ. Cộng đồng doanh nghiệp cũng có thể xếp hạng tín nhiệm đối với các bộ, ngành và địa phương về cung cấp dịch vụ.

Công nghệ thông tin đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương. Ngay trong năm 2015, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đã tăng từ 65% lên 98%; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm từ 537 giờ xuống còn 167 giờ một năm. Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế dã giảm thời gian thông quan hàng hóa bình quân từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với nhập khẩu, giảm được 10-20% chi phí và 30% thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Vnexpress

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

(ĐTTCO) - Tín dụng tiêu dùng (TDTD) luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, bởi tính tác động tích cực mang tính đa chiều của nó đối với các bên có liên quan, bao gồm các  tổ chức tín dụng (TCTD), người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung. Với vai trò quan trọng này, đòi hỏi phải có chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của TDTD tại Việt Nam.