Tạo nguồn thu thực hiện cải cách tiền lương

(ĐTTCO) - Ngày 22-11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, đã có buổi làm việc tại Bộ Tài chính về các giải pháp tạo nguồn thực hiện điều chỉnh chính sách tiền lương. 

Tạo nguồn thu thực hiện cải cách tiền lương

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính xác định rõ cơ cấu chi thường xuyên (trừ quỹ lương) để đề xuất cắt giảm những khoản không phù hợp với thực tiễn tạo thêm nguồn cải cách tiền lương.
Bộ Tài chính cần bám sát việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đầu mối cơ quan, đơn vị để kéo giảm các chi phí như khánh tiết, hành chính, điện, nước, tăng cường thuê các dịch vụ của tư nhân. Nghiên cứu “siết” lại định mức dự toán ngân sách, xem xét giải pháp gắn việc giảm biên chế tương ứng với giảm cấp pháp ngân sách chi thường xuyên.
Các thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ Tài chính xem xét giải pháp tăng cường nguồn lực của ngân sách, tạo nguồn cho cải cách tiền lương như “minh bạch” một phần nền kinh tế “phi chính thức” (các giao dịch kinh tế không có chứng từ, hóa đơn).

T.Văn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất