Tăng trưởng TPHCM cần quan tâm chất lượng

Ngày 5-12, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.

Tăng trưởng TPHCM cần quan tâm chất lượng ảnh 1
Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2014-2015 là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt 10,5- 11% năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 12-12,5%; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 8,5- 9%; tốc độ tăng trưởng giá trị của ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm...

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thời gian tới thành phố cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững.

Tuy nhiên, thành phố không nên đặt quá nặng mục tiêu về lượng mà cần quan tâm đặc biệt đến chất lượng tăng trưởng.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2014 là tập trung khai thác mọi tiềm năng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất, khai thác thị trường, nhất là 4 nhóm ngành công nghiệp và 9 nhóm ngành dịch vụ là thế mạnh của thành phố.

Chính quyền thành phố phải thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn; chia sẻ khó khăn của Nhà nước đối với doanh nghiệp là sức mạnh tinh thần động viên doanh nghiệp vượt qua thách thức hiện nay.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thành phố chủ động và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương nhằm giải quyết 4 vấn đề đặt ra gồm giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư; giảm chi phí sản xuất-kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm; vốn tín dụng và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố triển khai xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, thành phố đang khó khăn về nguồn vốn nên phải tiếp tục phát huy việc xã hội hóa đầu tư.

Các dự án BOT, BT, PPP đang gặp khó khăn từ cơ chế và từ cách thực hiện, vì vậy cần có sự tổng kết, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn. Thành phố phải có tác động mạnh mẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa hạ tầng đô thị.

Bên cạnh những biện pháp kinh tế mang tính tình thế, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chỉ rõ, thành phố cần xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.

Thành phố cần nghiên cứu những kết quả thực tế để đánh giá sâu sát hơn 6 chương trình đột phá, trong đó quan tâm đặc biệt đối với chương trình chống ngập, từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể cho năm 2014-2015.

Riêng với vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, thành phố không chạy theo thành tích giảm hộ nghèo mà phải đánh giá đúng thực tế của tình hình để có những chuyển biến giảm nghèo thực sự.

Đối với cải cách hành chính, thành phố đã có Chương trình đột phá trong nhiệm kỳ này nhưng kết quả đối với từng lĩnh vực vẫn chưa đạt được yêu cầu. Đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, dù khó khăn đến đâu, nhưng nếu bộ máy hành chính thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Đối với nội dung xây dựng chính quyền đô thị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Chính phủ đề án tổ chức chính quyền đô thị từ cuối tháng 9-2103.

Ngày 28-11-2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), trong đó Chương Chính quyền địa phương đã mở ra khung pháp lý thuận lợi cho thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa lịch sử đối với thành phố trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Do đó, trong 2 năm 2014-2015 thành phố cần bám chắc và coi đây là nhiệm vụ chính, để bố trí nguồn lực cần thiết đáp ứng nhiệm vụ.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất