Tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại

(ĐTTCO)- Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tăng trưởng 6 tháng đầu năm nay tuy cao hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ các năm 2012-2014 nhưng có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,32% trong 6 tháng đầu năm 2015.

 Tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại ảnh 1

GDP 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,12%, đóng góp 2,41% vào tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ tăng 6,35% đóng góp 2,38%, riêng khu vực nông, lâm và thuỷ sản giảm 0,18% làm giảm 0,03% mức tăng trưởng chung.

Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm nay đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 tới nay. Trong đó, một số ngành có tăng khá so với cùng kỳ năm trước như bán buôn, bán lẻ, hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm, thông tin truyền thông, y tế. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt mức tăng 3,77% là mức cao nhất kể từ 2011 đến nay.

Xét về góc độ sử dụng GDP 6 tháng đầu năm, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2015, tích luỹ tài sản tăng 10% đóng góp 2,65%, chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ làm giảm 2,22%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến nay thu hút 1145 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7496,9 triệu USD tăng 51,3% về số dự án và tăng 95,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước và 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu ước đạt 82,2 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 23,7 tỷ USD, tăng 3,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 58,5 tỷ USD, tăng 6,9%.

Kim ngạch hàng hoà nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước tính đạt 14,9 tỷ USD tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 80,7 tỷ USD, giảm 0,5 so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 6 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu dịch vụ du lịch đạt 4,1 tỷ USD. Nhập khẩu dịch vụ ước đạt 8,2 tỷ USD, trong đó nhập khẩu dịch vụ vận tải đạt 4,2 tỷ USD.

Cũng theo TCTK, 6 tháng qua, VN có 54.501 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 427.000 tỉ đồng, tăng 20% về số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, 6 tháng qua vẫn có 5.507 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tiếp tục tăng 17% so với năm trước; 31.119 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 15% so với cùng thời điểm năm trước.

Vietnamnet

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất