Tái cơ cấu - trọng chất hơn lượng

Tái cơ cấu - trọng chất hơn lượng ảnh 1

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ đầu năm 2011, diễn biến khó lường của kinh tế thế giới cùng những bất ổn vĩ mô nội tại đã đặt nền kinh tế nước ta trước nhiều thách thức lớn. Trước tình hình đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 với 6 nhóm giải pháp lớn để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp đó, Bộ Chính trị cũng có Kết luận số 02 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, nhấn mạnh chủ trương “tập trung ưu tiên hàng đầu” kiềm chế lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, những chủ trương, giải pháp quan trọng này đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Tốc độ tăng GDP trong 9 tháng năm 2011 đạt 5,76%, cả năm ước đạt 5,8 đến 6%; chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm; bội chi ngân sách và nhập siêu giảm dần; thị trường ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ từng bước ổn định, dự trữ ngoại hối tăng khá, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện...

Góp phần triển khai Kết luận 02 và Nghị quyết 11 vào cuộc sống, từ đầu năm đến nay Báo ĐTTC đã liên tục có các loạt bài, vệt thông tin tuyên truyền, đánh giá, phân tích, phản ánh các vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các quyết sách này. Trong đó, có nhiều vấn đề lớn như “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng”; “Tái cơ cấu thị trường tài chính - ngân hàng”; “Tăng cường hiệu quả đầu tư công”; “Đổi mới, tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN)” ...

Đây cũng chính là những yêu cầu bức thiết được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (vừa bế mạc tại Hà Nội đầu tuần này) đặt ra trong thời gian tới. Hội nghị Trung ương nhận định đến nay kinh tế nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định; lạm phát vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; nợ công, đặc biệt là nợ nước ngoài tăng nhanh; dự trữ ngoại hối mỏng, áp lực đối với tỷ giá còn lớn; thị trường tài chính, bất động sản giảm sút, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vì thế, một nội dung mới rất quan trọng được Hội nghị Trung ương lần này xem xét và quyết định là phải tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo đó, trong 5 năm tới cần tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất: Tái cấu trúc đầu tư, với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính, với trọng tâm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cấu trúc DNNN mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.

Sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Nhưng vẫn phải nhận thức rõ rằng trên thực tế nước ta mới bước qua ngưỡng nước có thu nhập trung bình.

Với mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên lợi thế thâm dụng lao động và đầu tư, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn nằm ở vị trí của nhóm 40% các nền kinh tế có sức cạnh tranh thấp. Để đạt được mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, áp lực tái cơ cấu, đổi mới kinh tế theo chiều sâu, có nội lực mạnh, sức cạnh tranh cao đang rất cấp bách.

Với định hướng Hội nghị Trung ương vừa xác định, nhiệm vụ tái cơ cấu đã được chỉ rõ từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, đối với lĩnh vực đầu tư, nhiệm vụ cấp thiết là lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý, giảm đầu tư công, điều trị tận gốc căn bệnh “xin-cho”, chạy đua thành tích bằng mọi giá, đầu tư ồ ạt, dàn trải mà không tính hiệu quả kinh tế.

Đối với thị trường tài chính, những biến động và bất ổn kinh tế vĩ mô vừa qua cho thấy tầm quan trọng và nhạy cảm trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Được ví như “mạch máu” của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính cần được củng cố theo hướng lành mạnh, chất lượng và bảo đảm an toàn.

Chỉ cần một sự cố nhỏ trong hoạt động ngân hàng cũng có thể gây ra những hệ quả  khó lường cho toàn hệ thống, tác động xấu đến nền kinh tế. Cũng với nguyên tắc “trọng chất hơn lượng”, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng nên theo hướng giảm bớt số lượng các ngân hàng thương mại, xác định lại quy mô cần thiết, nâng cao chất lượng các tổ chức tín dụng.

Nhiệm vụ trọng tâm còn lại, tái cấu trúc DNNN. Những chậm trễ trong cổ phần hóa, hay thực trạng sản xuất kinh doanh kém hiệu quả của nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước cho thấy các giải pháp đã triển khai cần được xem xét, điều chỉnh thích hợp.

Đề bài tổng thể của nhiệm vụ tái cơ cấu đã rõ. Vấn đề đặt ra là mục tiêu kinh tế của Nhà nước phải thể hiện qua chính sách cụ thể nhằm tác động vào thị trường, chính thị trường sẽ tác động vào định hướng đầu tư hoạt động của doanh nghiệp.

Khi đó, tái cơ cấu sẽ không phải là chính sách hô hào, kêu gọi hoặc là mệnh lệnh hành chính, mà là động lực của sự phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất