Siết chặt điều kiện cấp phép dự án quy mô lớn

Theo những đề xuất đang được bàn thảo tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, điều kiện cấp phép dự án quy mô vốn lớn, sử dụng nhiều đất có thể khó khăn hơn.

Cụ thể, ban soạn thảo đề nghị bổ sung thêm nhóm dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn với một số tiêu chí nhất định sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Với các dự án này, nhà đầu tư phải giải trình về mục tiêu, quy mô, địa điểm, tổng vốn đầu tư, thời hạn và tiến độ dự án cũng như thuyết minh về sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển ngành, địa phương và việc đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật… để Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư với các dự án này do cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện sau khi thẩm tra. 

Các tiêu chí để xem xét dự án thuộc nhóm Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cũng được xác định khá chi tiết, dựa trên đặc thù của các địa phương, lĩnh vực khác nhau. Ngoài các điều kiện chung dành cho các dự án không phần biệt nguồn vốn đầu tư, dự án có vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể sẽ phải bổ sung thêm một số ràng buộc mới.

Ví dụ, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ 100% vốn nước ngoài và dự án trồng rừng từ 20 ha trở lên hoặc địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh sẽ phải tiến hành thủ tục xin chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Những đề xuất này nằm trong chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định này theo hướng quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, điều kiện và trình tự thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng.

Trong văn bản mới nhất, Thủ tướng lưu ý, trong thời gian sửa đổi, bổ sung Nghị định này, UBND các tỉnh không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng cũng yêu cầu không tiếp tục xem xét cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất đối với diện tích chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.

Một số dự án không phân biệt nguồn vốn đang đề xuất
do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư:

Có tổng vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng đến dưới 35.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước từ 1.500 tỷ đồng trở lên;

Dự án, công trình phải di dân từ 10.000 người trở lên ở miền núi và 20.000 người trở lên ở vùng khác;

Dự án đầu tư có sử dụng đất vườn quốc gia;

Dự án yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng;

Dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 20 ha đến dưới 50 ha; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 20 ha đến dưới 50 ha; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường từ 100 ha đến dưới 500 ha; rừng sản xuất từ 500 ha đến dưới 1.000 ha;.

Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên có quy mô 5 ha đến dưới 500 ha;

Dự án đầu tư tại địa bàn quan trọng đối với quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

(ĐT)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kinh tế Việt Nam: Nhiệm vụ bất khả thi

Kinh tế Việt Nam: Nhiệm vụ bất khả thi

(ĐTTCO) - Trong số tháng 5, chúng tôi đã cho rằng thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng giao dịch dao động hoặc giảm điểm và nhận định này cũng thể hiện trong tháng 7.