Quyết liệt giải ngân vốn ODA

 Quyết liệt giải ngân vốn ODA ảnh 1
“Các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn ODA thấp trong nửa đầu năm nay phải quyết liệt hơn trong công tác điều hành nhằm bảo đảm tận dụng tối đa và hiệu quả nguồn vốn ngày càng khó tiếp cận này”. Đó là một trong những kết luận quan trọng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp về ODA và vốn vay ưu đãi tổ chức sáng qua 12-8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn này trong 6 tháng đầu năm 2015, đưa ra các giải pháp đối với những chương trình, dự án chậm tiến độ và có nhiều vướng mắc trong quá trình chuẩn bị thực hiện và thực hiện dự án.

Điểm đáng chú ý được nêu trong báo cáo tổng hợp của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là trong thời gian qua dù đã tích cực, chủ động trong công tác vận động, thực hiện, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi, song tình hình ký kết và giải ngân chưa đạt được yêu cầu đề ra.

Các nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ thực hiện và giải ngân chủ yếu vẫn là vướng mắc về thể chế, pháp lý; quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; vướng mắc do các điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện dự án; do khác biệt về quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và các nhà tài trợ và do vốn đối ứng không được bố trí đầy đủ và kịp thời, công tác giải phóng mặt bằng...

Trong đó vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng nhiều đến tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi là việc không cho phép giải ngân vượt kế hoạch được giao theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Quốc hội. Mặc dù vấn đề trên đã được tháo gỡ trong tháng 5 vừa qua sau ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, song tình hình giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong 6 tháng đầu năm 2015 mới được cải thiện ở mức độ nhất định.

Mức giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi cũng không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và giữa các địa phương. Những chương trình, dự án trong các lĩnh vực như giao thông, năng lượng điện, phát triển đô thị có mức giải ngân cao hơn so với các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông, lao động, thương binh và xã hội. Tương tự, giải ngân của các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM có mức cao hơn nhiều so với các địa phương khác trong cả nước. 

Cụ thể, Bộ Giao thông-Vận tải có 39 chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi với 38 dự án đầu tư và 1 dự án hỗ trợ kỹ thuật. Trong 6 tháng, 15 dự án của bộ này đạt mức giải ngân trên 80% so với kế hoạch, 2 dự án giải ngân khá (40-80%) và 19 dự án giải ngân dưới 40%.

Trong khi đó, 30 dự án của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn có tổng giá trị giải ngân đến nay đạt hơn 18.000 tỷ đồng, xấp xỉ 40% tổng giá trị vốn ODA đã ký kết. Tỷ lệ này ở 52 dự án của Bộ Công Thương là 50% (78.700 tỷ đồng), ở 31 dự án của Bộ Y tế là 30% (8.065 tỷ đồng). Đối với các địa phương: Hà Nội giải ngân 682 tỷ đồng, bằng 180% kế hoạch năm. Đà Nẵng cũng đạt mức giải ngân tương tự. Trong khi đó Hải Phòng, TPHCM đạt thấp với lần lượt 39,9% và 44,2% kế hoạch năm được giao.

Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, việc thu hút các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi sẽ ngày càng khó khăn. Vì vậy, việc giải ngân, sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả tối đa là nhiệm vụ lớn mà mỗi bộ, ngành, địa phương phải tập trung, chú ý.

Theo đó, trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1257/2014/QĐ-TTg, các bộ, ngành và địa phương cần hoàn thành theo đúng tiến độ được giao. Trong đó, các bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp thời gian qua cần quyết liệt và chú trọng hơn trong công tác điều hành, lựa chọn các dự án ưu tiên, nâng cao chất lượng văn kiện dự án để đảm bảo tiến độ cam kết và hiệu quả đầu tư.  

Bộ Kế hoạch - Đầu tư làm đầu mối sẽ tổng hợp, báo cáo mỗi tháng một lần về tình hình và mức độ cải thiện của các cơ quan quản lý nguồn vốn, dự án này; đồng thời làm việc, kiểm điểm với từng dự án trong số dự án thuộc danh sách chậm trễ để xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn đã tồn tại hoặc phát sinh. Đặc biệt đôn đốc làm sớm công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng, yêu cầu các sáng kiến, đề xuất các chính sách, cơ chế và đặc biệt là sự quyết liệt để tạo đột phá trong công tác huy động và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một phút lơ là  thổi bay thành quả chống dịch

Một phút lơ là thổi bay thành quả chống dịch

(ĐTTCO)-Số ca lây nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh từng ngày và có những diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tỉnh và thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, TPHCM đang cân nhắc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta có vẻ như đang tiến đến gần việc phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 một lần nữa.