Quy định mới về lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

(ĐTTC) - Ngày 9-11, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức họp báo chuyên đề cung cấp thông tin về Nghị định 132/2020/NĐ-CP (Chính phủ mới ban hành ngày 5-11 thay thế cho Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017).

Quy định mới về lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, Nghị định 132/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về cơ bản vẫn tiếp tục kế thừa quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP về quy định khống chế trần lãi vay. Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục giữ nguyên quy định mức trần chi phí lãi vay 30% lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi, tiền vay; cho chuyển tiếp chi phí lãi vay sang 5 năm tiếp theo và mở rộng đối tượng miễn áp dụng quy định khống chế. 
Cụ thể, theo hướng quy định tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với DN có giao dịch liên kết không vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ, cộng với lãi vay phát sinh trong kỳ, cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.
Phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo, khi xác định tổng chi phí lãi vay trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn 30%. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.
Việc khống chế chi phí lãi vay không vượt quá 30% không áp dụng đối với khoản vay của người nộp thuế là tổ chức tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng; tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm; các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các DN vay lại; các khoản vay chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước như nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác.
Theo đại diện Tổng cục Thuế, một trong những điểm mới cơ bản của Nghị định 132/2020/NĐ-CP là bổ sung thêm đối tượng miễn áp dụng quy định đối với “nhà ở xã hội”. Người nộp thuế trong giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 132 có trách nhiệm kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.
Người nộp thuế có trách nhiệm chứng minh việc thực hiện, phân tích, so sánh và lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết theo quy định khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Đáng chú ý, Nghị định 132 nêu rõ, người nộp thuế có nghĩa vụ liên quan đến báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp người nộp thuế là công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ đồng trở lên phải có trách nhiệm lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Thời hạn nộp Báo cáo cho Cơ quan thuế chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao.
Theo đại diện Tổng cục Thuế, từ góc độ hội nhập thuế quốc tế, Nghị định 132 đã sửa đổi, bổ sung quy định về kê khai báo cáo lợi nhuận liên quốc gia  phù hợp cam kết quốc tế tại các Diễn đàn chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) mà Việt Nam là thành viên.

Lưu Thủy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh minh họa.

Nhiều nội dung cần làm rõ Nghị định 126

(ĐTTCO)-Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ 5-12-2020, có những quy định có thể hiểu nối tiếp và mở rộng thêm trách nhiệm của NH trong việc phối hợp và hỗ trợ ngành thuế. Nhưng để thực thi trong thực tế, cần làm rõ và hướng dẫn nhiều vấn đề.