Quy định giá mua thóc dự trữ Nhà nước 2014

Quy định giá mua thóc dự trữ Nhà nước 2014 ảnh 1
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 434/QĐ-BTC về giá mua tối đa thóc dự trữ Nhà nước năm 2014.

Theo đó, Bộ Tài chính quy định giá mua tối đa (đã có thuế giá trị gia tăng) thóc rời vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014 đủ tiêu chuẩn nhập kho dự trữ Nhà nước giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ là 6.300 đồng/kg.

Giá mua tối đa (đã có thuế giá trị gia tăng) thóc rời vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014 đủ tiêu chuẩn nhập kho dự trữ Nhà nước (chỉ tiêu chất lượng theo Thông tư số 204/2011/TT-BTC ngày 30-12-2011 của Bộ Tài chính về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với thóc), giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long, Tây Nam Bộ và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh là 6.300 đồng/kg.

Mức giá trên chỉ áp dụng đối với khối lượng thóc nhập kho tại một số đơn vị theo quy định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Căn cứ mức giá mua tối đa trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước quy định giá cụ thể nhưng không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua và không được cao hơn mức giá tối đa tại quyết định này.

Đồng thời thực hiện việc mua thóc theo quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng thóc mua dự trữ Nhà nước; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm về hồ sơ báo cáo.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM: Những điều cần cân nhắc

Khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM: Những điều cần cân nhắc

(ĐTTCO)-Cho đến lúc này việc thành lập thành phố sáng tạo (TPST) là quyết tâm chính trị rất cao, không gì lay chuyển của lãnh đạo TPHCM. Dù vậy, từ khi khởi phát ý tưởng đến khi hiện thực hóa thành một thực thể hành chính vận hành theo đúng chức năng được xác định, chắc chắn không dưới 10, thậm chí 15 năm. Có nhiều điều chúng ta cần cân nhắc.