Ngày mai Quốc hội bế mạc kỳ họp cuối 

Quốc hội khóa XII hoạt động dân chủ, thiết thực, hiệu quả, nhiều đổi mới

(ĐTTC) - Chiều mai 29-3, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ - sẽ họp phiên bế mạc. Hôm nay 28-3 Quốc hội có phiên thảo luận về báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ khóa XII là Quốc hội đã hoạt động dân chủ, thiết thực, hiệu quả và có nhiều đổi mới trong cả tư duy và hành động.

Trong 4 năm qua, Quốc hội đã thông qua 68 luật, 12 nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 13 pháp lệnh và 7 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Đáng chú ý trong hoạt động lập pháp, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung kịp thời một số chế định pháp luật không còn phù hợp với tình hình thực tiễn thuộc các lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, thuế, đầu tư xây dựng cơ bản, phòng, chống tham nhũng… đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Nhiệm kỳ qua hoạt động giám sát của Quốc hội được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng có chất lượng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, cần có quy chế xác định rõ những nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo (công tác tổ chức, nhân sự, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…); những vấn đề Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối (kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, dự án, công trình…) nhằm phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; đồng thời, có cơ chế để đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến, thảo luận kỹ những vấn đề quan trọng trước khi trình Đảng xem xét, quyết định.

Trước phiên bế mạc, Quốc hội dành thời gian thảo luận báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; biểu quyết thông qua 4 dự án luật, gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống mua bán người và Luật Kiểm toán độc lập.

Hàm Yên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất