Quản chặt tăng giá hàng hoá, dịch vụ theo xăng

Quản chặt tăng giá hàng hoá, dịch vụ theo xăng ảnh 1
Liên Bộ Tài chính-Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn ngừa việc lợi dụng chủ trương điều hành giá xăng dầu để tăng giá hàng hoá, dịch vụ khác không hợp lý.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được yêu cầu rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để có giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP nhằm tạo lập mặt bằng giá bán xăng dầu cạnh tranh trong nước, nhưng tối đa không vượt quá mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý các tổng đại lý, đại lý trong hệ thống kinh doanh của mình; thực hiện đúng các quy định hiện hành về thù lao hoa hồng tổng đại lý, đại lý để không làm biến động thị trường dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh; tự chịu trách nhiệm về quyết định giá và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích bằng các hình thức thích hợp tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trong bối cảnh giá xăng, dầu thế giới dao động ở mức cao trong khiQuỹ Bình ổn giá không còn nên buộc phải điều chỉnh tăng giá xăng, dầu trong nước.

Về điều hành giá cả thị trường sau khi tăng giá xăng, Liên Bộ khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn ngừa việc lợi dụng chủ trương điều hành giá xăng dầu để tăng giá hàng hoá, dịch vụ khác không hợp lý; đồng thời tích cực thực hiện chủ trương tiết kiệm xăng, dầu của Chính phủ trong sản xuất và tiêu dùng.

Theo Chinhphu.vn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất