Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định hỗ trợ hải quan Việt Nam-Hoa Kỳ

(ĐTTCO)-Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải chủ động, kịp thời và phù hợp trong phạm vi giới hạn bởi quy định và luật pháp quốc gia, trong phạm vi nguồn lực của cơ quan hải quan mỗi bên.

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định hỗ trợ hải quan Việt Nam-Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện Hiệp định trong phạm vi chức năng, thẩm quyền trên cơ sở phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan. Các bộ, cơ quan có liên quan phối hợp với Bộ Tài chính trong việc triển khai thực hiện Hiệp định khi có yêu cầu từ cơ quan chủ trì.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện để đảm bảo Hiệp định được triển khai, đầy đủ, hiệu quả và thực chất, đáp được nhu cầu của mỗi bên theo Hiệp định; Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện Hiệp định.

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải chủ động, kịp thời và phù hợp trong phạm vi giới hạn bởi quy định và luật pháp quốc gia, trong phạm vi nguồn lực của cơ quan hải quan mỗi bên.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các quan hữu quan thống nhất với phía Hoa Kỳ cách thức và kế hoạch cụ thể triển khai Hiệp định; thông tin cho các bộ, ngành liên quan về các nội dung triển khai của Hiệp định theo yêu cầu phối hợp; thống nhất cách thức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Hiệp định, tập trung vào các hoạt động triển khai Hiệp định đòi hỏi sự hợp tác, phối hợp của các bộ, ngành có liên quan như hợp tác điều tra xác minh vi phạm hải quan.

Bộ Tài chính và các quan hữu quan có trách nhiệm theo dõi, rà soát và định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hiệp định và đề xuất, kiến nghị có liên quan.

Ngày 6/12/2019, tại trụ sở Bộ Tài chính, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và đại diện Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Caryn McClelland đã ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Hiệp định có hiệu lực thực hiện từ ngày 20/5/2020.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vì sao kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và  tăng trưởng nhanh

Vì sao kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng nhanh

(ĐTTCO)-Gần đây nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra các đánh giá tích cực và dự báo hết sức lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế của Việt Nam, trong khi đại dịch Covid-19 vẫn còn lan rộng. Điều này có được là do Chính phủ Việt Nam đã đạt được thành công then chốt trong chiến lược chủ động phòng chống dịch ngay từ giai đoạn đầu. Đây là nền tảng để tiếp tục thực thi các quyết sách liên quan đến kinh tế.