Phát hiện 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

(ĐTTCO)-Tính đến cuối tháng 2/2018, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định.

KBNN phát hiện hơn 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. (Ảnh: KT)

KBNN phát hiện hơn 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. (Ảnh: KT)

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), năm 2018, dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN là 976.515 tỷ đồng. Dự kiến vốn thanh toán đến ngày 28/2/2018 đạt 118.000 tỷ đồng, đạt 12,1%.

Tính đến cuối tháng 2, hệ thống KBNN từ chối thanh toán số tiền là 1,1 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....
Ngoài ra, kế hoạch vốn đầu tư được Chính phủ giao năm 2018 đến thời điểm báo cáo khoảng 397.000 tỷ đồng. Dự kiến lũy kế số giải ngân đến hết ngày 28/2/2018 là 8.490 tỷ đồng, đạt 2,2% kế hoạch. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 8.270 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 220 tỷ đồng, đạt 0,6% kế hoạch. Vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện giải ngân.
Nguồn vốn khác giải ngân dự kiến khoảng 2.550 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch KBNN nhận được từ cơ quan tài chính. Cũng trong tháng này, KBNN đã tổ chức 1 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, huy động được 2.215 tỷ đồng cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Lũy kế đến 25/1/2018, KBNN đã huy động cho NSNN 18.770  tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

VOV.VN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất