Nhập siêu cả nước tháng 4 ước 400 triệu USD

Xuất khẩu tháng 4 giảm 9,3% so với tháng 3, chủ yếu do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng cũng như giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản giảm.

Nhập siêu cả nước tháng 4 ước 400 triệu USD ảnh 1

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 4 ước đạt 8,6 tỷ USD giảm 9,3% (879 triệu USD) so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 8,3% (480 triệu USD).

Nguyên nhân chủ yếu khiến kim ngạch xuất khẩu giảm là do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng cũng như giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản giảm.

Các mặt hàng có kim ngạch giảm nhiều gồm điện tử, máy tính và linh kiện giảm 20,9% (138 triệu USD), cà phê giảm 25% (107 triệu USD), dệt may giảm 7,3% (86 triệu), gỗ và sản phẩm gỗ giảm 16,7% (70 triệu USD), thủy sản giảm 7,4% (40 triệu USD).

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 33,4 tỷ USD tăng 22,1% (6 tỷ USD) so với cùng kỳ Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt gần 12,8 tỷ USD tăng 4,3% (527 triệu USD); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 20,65 tỷ USD tăng 36,4% (5,5 tỷ USD).

Về thị trường, theo số liệu ước tính 4 tháng, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 5,72 tỷ USD chiếm 17,1% tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2011. Nếu xét thị trường riêng biệt thì Mỹ vẫn là nước mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất với 5,6 tỷ USD chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Về nhập khẩu, tháng 4 kim ngạch ước tính đạt 9 tỷ USD, giảm 0,6% (55 triệu USD) so với thực hiện tháng 3, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,65 tỷ USD giảm 0,8% (36 triệu USD).

Tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng ước tính đạt 33,6 tỷ USD, tăng 4,4% (1,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2011. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,4 tỷ USD tăng 26% (3,6 tỷ USD) và khu vực kinh tế trong nước giảm 11,9% (2,2 tỷ USD).

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất, ước tính kim ngach nhập khẩu 4 tháng 2012 đạt 7,9 tỷ USD tăng 11% so với cùng kỳ và chiếm 23,5% tổng kim ngạch. Tiếp đến là ASEAN kim ngạch ước đạt 6,6 tỷ USD giảm 1,2% so với cùng kỳ và chiếm 19,7% tổng kim ngạch.

Như vậy, trong tháng 4 cả nước ước nhập siêu 400 triệu USD, giảm 5,7% so với mức nhập siêu của tháng 3. Lũy kế 4 tháng đầu năm, nhập siêu ước đạt 200 triệu USD.

(Gafin)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất