Ngưng cấp phép dịch vụ logistics DN 100% vốn nước ngoài

Ngưng cấp phép dịch vụ logistics DN 100% vốn nước ngoài ảnh 1
TPHCM cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc rà soát hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ logistics của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND TPHCM vừa giao các cơ quan đầu mối thẩm tra ngưng xem xét, trình cấp hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đối với hình thức đầu tư 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ logistics.

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm: nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, giao hàng… để hưởng thù lao.

Trong khi chờ hướng dẫn về hoạt động dịch vụ này, các cơ quan thẩm tra cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với thương nhân theo Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc rà soát hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ logistics của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo DVO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất