Ngành Hải quan quyết liệt thu hồi nợ thuế

 Ngành Hải quan quyết liệt thu hồi nợ thuế ảnh 1
Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đã giao, góp phần đảm bảo nhiệm vụ thu NSNN của toàn Ngành năm 2015.

Trong đó, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thu hồi hết nợ thuế theo chỉ tiêu được giao phải chỉ đạo các chi cục thực hiện mọi giải pháp để thu hồi hết chỉ tiêu nợ thuế. Những địa phương đã đạt chỉ tiêu thu hồi nợ thuế tiếp tục rà soát, phân loại nợ chính xác để thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu hồi.

Đối với các đơn vị có số nợ mới phát sinh phải có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp nộp hết số nợ trong năm 2015.

Riêng những địa phương không hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế được giao hoặc để phát sinh nợ mới thì đồng chí Cục trưởng, Chi cục trưởng không được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và xét khen thưởng cuối năm.

Được biết, đến ngày 30/9/2015, toàn ngành Hải quan Hải quan thu hồi nợ thuế được 778 tỷ đồng (chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đặt ra là 1.323,5 tỷ đồng), trong đó có nhiều địa phương thu đạt dưới 50% chỉ tiêu được giao, một số địa phương còn để phát sinh nợ mới…

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất