Năm 2016: Giảm 10% chi thường xuyên các bộ, ngành

Bộ Tài chính đề xuất năm 2016 cắt 10% chi thường xuyên của các bộ, cơ quan Trung ương so với dự toán năm 2015, trừ các khoản chi cho con người và nhiệm vụ đặc thù.

Năm 2016: Giảm 10% chi thường xuyên các bộ, ngành ảnh 1 
Ngày 8/9, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 và dự toán NSNN năm 2016 các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, tôn giáo, thanh niên, trẻ em.
Báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giữa tháng 8/2015.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, với dự báo bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, trên cơ sở nội dung làm việc với các địa phương và đánh giá tình hình thực tế… dự kiến về tổng thể dự toán thu NSNN chỉ tăng thấp so với dự toán thu NSNN năm 2015.

Trong báo cáo, Bộ Tài chính đã kiến nghị định hướng bố trí NSNN năm 2016 trên tinh thần tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN; bố trí chi đầu tư phát triển mức hợp lý; ưu tiên bố trí các nhiệm vụ quan trọng của quốc phòng-an ninh và các chính sách an sinh xã hội đã ban hành;

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát các lĩnh vực, nhiệm vụ chi để bố trí có trọng tâm, trọng điểm và kết hợp với việc triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp gắn với lộ trình thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công.

Đồng thời, bố trí tăng chi trả nợ, đảm bảo trả đủ các khoản nợ nước ngoài đến hạn, chi trả nợ trong nước đảm bảo trả lãi và một phần nợ gốc, giảm yêu cầu vay đảo nợ.

Quản lý chặt chẽ các khoản vay và trả nợ, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Bố trí chi dự phòng, dự trữ quốc gia để đảm bảo cho các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cấp bách.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính cho rằng, năm 2016 phải bố trí giảm, giãn chi một số nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Bố trí giảm khoảng 50% chi các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Vì vậy, bố trí dự toán chi NSNN các lĩnh vực quan trọng như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch… theo khả năng cân đối của NSNN khó đạt được tỷ lệ theo yêu cầu của các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội (chi cho lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt 20%, chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ đạt 2%, chi cho lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đạt 1,8% tổng chi NSNN).

Cuối cùng là triệt để tiết kiệm, cắt 10% chi thường xuyên của các bộ, cơ quan Trung ương so với dự toán năm 2015, trừ các khoản chi cho con người và nhiệm vụ đặc thù.

Bộ Tài chính cho biết, sau khi khung cân đối NSNN năm 2016 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2016 cụ thể đối với các lĩnh vực này.

Theo báo Tài chính

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một phút lơ là  thổi bay thành quả chống dịch

Một phút lơ là thổi bay thành quả chống dịch

(ĐTTCO)-Số ca lây nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh từng ngày và có những diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tỉnh và thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, TPHCM đang cân nhắc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta có vẻ như đang tiến đến gần việc phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 một lần nữa.