Một bước kiện toàn nhân sự

(ĐTTCO)-Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ họp bất thường có nội dung kiện toàn một bước về nhân sự cơ quan chính quyền thành phố.

Một bước kiện toàn nhân sự

Ở một thành phố lớn, công việc đòi hỏi phải giải quyết nhanh, nên việc khiếm khuyết một số chức danh lãnh đạo, để tình trạng choàng gánh kéo dài sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc điều hành, đảm bảo guồng máy thông suốt. Kiện toàn nhân sự còn tiếp tục cả ở sở - ngành, quận-huyện… gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vấn đề được quan tâm là chọn cho được cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, có uy tín, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có thực tiễn sinh động, có nhiều viện, trường và cơ sở đào tạo, trên các lĩnh vực đều có những con người tâm huyết, có trình độ và năng lực, nếu có sự sâu sát và bao quát sẽ không khó phát hiện những nhân tố mới, những con người lặng lẽ làm việc, cống hiến. Chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và các chương trình về nguồn nhân lực… trong những năm qua đã cung cấp được nhiều cán bộ cho các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, có một thực tế cần được xem xét là có những cán bộ có thể đáp ứng yêu cầu công việc nhưng lại chưa kịp đưa vào diện quy hoạch, hay không đảm bảo đủ những điều kiện đặt ra như: trong một số chức danh đòi hỏi phải được học chính quy, phải qua chương trình đào tạo về chính trị, chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, hoặc phải kinh qua cấp lãnh đạo theo quy định…


Nghị quyết 26 BCH TW khóa XII về Công tác cán bộ đã đề cập về việc sớm có cơ chế bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp; trong công tác quy hoạch cần đảm bảo phương châm “động” và “mở”, khắc phục tình trạng quy hoạch khép kín… Vấn đề đặt ra là sớm có hướng dẫn cụ thể cũng như cần tiếp tục hoàn thiện về quy trình thủ tục sao cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Quy hoạch là để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ nhằm bổ sung kiến thức và tạo điều kiện rèn luyện qua thực tiễn. Khi bổ nhiệm còn phải xem xét, đánh giá có đáp ứng yêu cầu không chứ không phải vào quy hoạch là đương nhiên được bổ nhiệm. Trong thực tế, một số cán bộ quá tuổi quy hoạch nhưng có thời gian làm việc khá lâu và còn trong độ tuổi bổ nhiệm, cũng là nguồn để xem xét bổ nhiệm. Mặt khác, chủ trương về thi tuyển cạnh tranh đang được thực hiện, không loại trừ người ngoài quy hoạch sẽ được bổ nhiệm.

Công tác cán bộ là công việc khó và quan trọng, cần xem xét một cách thận trọng trên nền tảng vì lợi ích chung, vì tinh thần phục vụ nhân dân, khách quan, công tâm. Công tác cán bộ là của cấp ủy, tổ chức nhưng trước hết là người đứng đầu. Cần phát huy vai trò người đứng đầu trong việc đề xuất xem xét, bổ nhiệm và chịu trách nhiệm về công tác cán bộ.

Hơn lúc nào hết, người dân rất quan tâm về tiêu chuẩn liêm chính của cán bộ, về sự năng động, dám đột phá vì lợi ích chung của cán bộ. Còn cấp dưới thì luôn mong muốn người lãnh đạo của mình phải là người dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu trước những khó khăn, thách thức, biết lắng nghe và xử lý công việc có hiệu quả, không tránh né, đổ lỗi cho người khác, cho cấp dưới...

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nguồn cán bộ dồi dào và đã từng cung cấp nhiều cán bộ cho trung ương. Trong thời điểm hiện tại có khiếm khuyết một số chức danh, vấn đề đang và sẽ tiếp tục được xem xét kiện toàn. Hy vọng các bước kiện toàn nhân sự sẽ góp phần thúc đẩy công việc nhanh hơn, nhất là cải cách hành chính và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh hưởng của các khủng hoảng đến GDP. Nguồn: ECB Economic Bulletin, Issue 8-2020.

Cần nhìn xa hơn hệ lụy Covid-19

(ĐTTCO) - Đại dịch Covid-19 được xem như là cuộc khủng hoảng bất ngờ và nặng nề, ảnh hưởng lên từng ngành, từng nền kinh tế. Nhiều chính phủ đã phải sử dụng những chính sách mạnh chưa từng có. Ở góc độ vĩ mô, hệ lụy của nó trong trung và dài hạn nhận được sự quan tâm đặc biệt.