Luật cải tiến, hướng dẫn cải… lùi

Một trong những điểm sửa đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp năm 2014 so với luật hiện hành là về các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, theo hướng đơn giản, thuận lợi, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, trong văn bản góp ý của Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về dự thảo nghị định về đăng ký doanh nghiệp, VCCI cho rằng, toàn bộ dự thảo vẫn còn một số quy định chưa đảm bảo các yêu cầu của luật.

Luật mở, dự thảo nghị định dựng rào cản

Luật cải tiến, hướng dẫn cải… lùi ảnh 1 
Dự thảo nghị định quy định khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (bao gồm thành lập mới, thay đổi, bổ sung hay cấp đổi) doanh nghiệp phải “lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi và mã hóa ngành, nghề kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp…

Cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”. Trong trường hợp ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì “ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó”.

Theo VCCI, quy định này chưa hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đi ngược lại tinh thần cũng như mâu thuẫn với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bởi lẽ, trên thực tế, vướng mắc trong việc ghi và mã hóa ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được xem là một trong những bất cập lớn nhất trong thủ tục gia nhập thị trường của Luật Doanh nghiệp 2005.

Theo VCCI, quy định này chưa hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đi ngược lại tinh thần cũng như mâu thuẫn với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bởi lẽ, trên thực tế, vướng mắc trong việc ghi và mã hóa ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được xem là một trong những bất cập lớn nhất trong thủ tục gia nhập thị trường của Luật Doanh nghiệp 2005.

Không chỉ doanh nghiệp mà cả các cơ quan đăng ký kinh doanh và ban soạn thảo Luật Doanh nghiệp 2014 đều chung nhận định như vậy. Đó là những bất cập liên quan tới sự khác biệt trong cách hiểu và áp dụng giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh, giữa doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc ghi và chọn mã ngành cấp bốn; hệ thống ngành kinh tế chưa bao quát hết, dẫn tới hiện tượng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước không biết xác định ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mã nào…

Chính những bất hợp lý trên trong thủ tục gia nhập thị trường này là một trong nhiều lý do khiến cả cơ quan soạn thảo và doanh nghiệp nhất quán tinh thần sửa đổi và xây dựng Luật Doanh nghiệp năm 2014 theo hướng: Việc ghi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa thống kê, doanh nghiệp chỉ đăng ký những ngành nghề dự kiến kinh doanh và trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không thể hiện ngành, nghề kinh doanh.

“Việc yêu cầu doanh nghiệp phải ghi và mã hóa ngành, nghề kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tại dự thảo đã không thể hiện được tính cải cách, đột phá theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014, quay trở lại quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, do đó chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm những vướng mắc đề cập ở trên” - bản góp ý của VCCI nhận xét.

 Muốn ôm thêm quyền

Luật cải tiến, hướng dẫn cải… lùi ảnh 2Doanh nghiệp rất bức xúc vì nghị định đưa ra 2 yêu cầu rất khó giải thích lý do. Đó là mở rộng hoạt động in phải được cấp phép và hoạt động nhập khẩu thiết bị in phải có giấy phép. Đây là những giấy phép đã được bãi bỏ từ năm 2000, theo chỉ đạo của Chính phủ về rà soát giấy phép con. Không hiểu tại sao các giấy phép này lại được đặt lại.Luật cải tiến, hướng dẫn cải… lùi ảnh 3

Ông Đậu Anh Tuấn,
Trưởng ban Pháp chế VCCI

Theo dự thảo, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền khẳng định doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện, nhưng không đáp ứng đủ điều kiện phải ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quy định này không phù hợp bởi lẽ cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định doanh nghiệp đáp ứng hay không đáp ứng được các điều kiện kinh doanh là cơ quan quản lý chuyên ngành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện đó. Vậy nếu cơ quan này đã có văn bản xác định doanh nghiệp vi phạm (không đáp ứng điều kiện kinh doanh), đương nhiên cơ quan này sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Theo VCCI: “Do vậy, sao cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận được văn bản của cơ quan chuyên ngành, ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh lại phải thông báo cho cơ quan chuyên ngành để xử lý?”.

Ngoài ra, quy định như vậy còn vượt quá thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh và chồng chéo với thẩm quyền của các cơ quan nhà nước chuyên ngành. Đồng thời quy định này cũng mâu thuẫn với chính quy định tại dự thảo, là đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành. Nếu cơ quan đăng ký kinh doanh cũng tiến hành kiểm tra cả những điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gây ra hiện tượng chồng chéo về thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước.

Một bất cập khác cũng được đề cập là quy định hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải thông báo với cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Song, dự kiến này vấp phải nhiều bất cập.

Đó là không phù hợp với đặc thù của loại kinh doanh này là tính lưu động, không cố định, do đó thủ tục thông báo này sẽ tạo ra rất nhiều thủ tục, gây phiền hà cho các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, quy định này khó khả thi, vì liệu cơ quan có thẩm quyền có giám sát được việc các hộ kinh doanh lưu động, buôn chuyến đang hoạt động ở đâu để xử lý trường hợp không thông báo.

Ngoài ra, quy định này cũng không cần thiết, bởi theo quy định hộ kinh doanh phải nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác tại cơ quan có thẩm quyền nơi đăng ký kinh doanh. Do vậy, việc buộc phải thông báo cho các cơ quan ở những nơi khác chỉ gây thêm sự phiền hà cho doanh nghiệp.

Hà My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất