LHQ tài trợ 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới

LHQ tài trợ 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ảnh 1
Ngày 7-3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với một số thành viên của Liên hợp quốc, trong đó Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) là đầu mối chủ trì, đã ký kết "Chương trình chung Liên hợp quốc hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới."

Tổng số tiền tài trợ cho dự án là gần 1,4 triệu USD; trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 1,1 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 290.000 USD bằng hiện vật và tiền mặt.

Thời gian thực hiện của dự án trong vòng ba năm từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2017, với tiêu chí dài hạn nhằm cung cấp chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn Việt Nam thông qua điều phối các trợ giúp kỹ thuật của hệ thống Liên hợp quốc nhằm tích hợp các lợi thế so sánh của từng cơ quan đối với chương trình mục tiêu quốc gia.

Mục tiêu ngắn hạn của dự án nhằm điều phối các nhà tài trợ, cơ quan tham gia và các chuyên gia thông qua Nhóm hỗ trợ quốc tế ISG của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; mặt khác hình thành một khuôn khổ pháp lý để tăng cường sự tham gia của người dân dựa vào cộng đồng, bao gồm hệ thống đồng quản lý và cơ chế công tư kết hợp.

Ngoài ra, dự án sẽ tăng cường dịch vụ tư vấn chính sách và thí điểm các cải tiến thể chế hỗ trợ gia nhập thị trường của các hộ tiểu nông và nhà sản xuất nhỏ…

Tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, chia sẻ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau hơn ba năm thực hiện, Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong điều phối từ trung ương đến địa phương, nỗ lực về khả năng triển khai để đạt mục tiêu chương trình còn hạn chế.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ của chương trình này sẽ góp phần giúp Việt Nam hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại lễ ký, ông Arthur Erken, Quyền điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cam kết hỗ trợ Việt Nam, lấy con người làm trung tâm và đảm bảo giúp Việt Nam tăng trưởng bền vững, phát triển các tiêu chí ưu tiên theo mục tiêu của Việt Nam.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

(ĐTTCO)-Trong báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Kiểm toán Deloitte cho biết do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nên khả năng hoạt động liên tục của hãng phụ thuộc sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ, cũng như việc được gia hạn thanh toán các khoản vay phải trả từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và diễn biến của dịch bệnh.