Lấy phiếu tín nhiệm: Thước đo phẩm chất cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm: Thước đo phẩm chất cán bộ ảnh 1
Hôm nay 29-10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại tổ dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội (QH), Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được trông đợi tại kỳ họp thứ 4 của QH. Nếu được thông qua, quy chế lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm sẽ chính thức được thực hiện từ năm 2013.

Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức QH, Luật Hoạt động giám sát của QH, đều có quy định về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế các quy định trên chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân.

Lần này, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm chính thức được QH xem xét theo hướng đưa ra quy trình cụ thể, khả thi để có thể thực hiện được ngay, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của QH, HĐND đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; giúp những người này nhận thấy được mức độ tín nhiệm để có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mình.

Việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm của ĐBQH, đại biểu HĐND đối với người giữ chức vụ, làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ của cơ quan có thẩm quyền.

Hầu hết ý kiến cử tri cũng như ĐBQH đều đồng tình việc cần sớm có quy chế lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ. Tuy nhiên, vẫn đang có một số ý kiến khác nhau về quy trình hoặc diện đối tượng cần lấy phiếu hoặc bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo dự thảo Nghị quyết, lấy phiếu tín nhiệm là việc sẽ tiến hành thường xuyên, định kỳ hàng năm. Còn bỏ phiếu tín nhiệm tiến hành đối với những người không đạt tín nhiệm ở vòng lấy phiếu. Ở QH, những người được lấy phiếu sẽ phân ra 2 nhóm, nhóm lấy phiếu trước toàn thể QH là những người giữ các chức vụ do QH bầu và phê chuẩn, tổng số gồm 49 người.

Đối với nhóm 2, sẽ lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ tại Hội đồng dân tộc, các ủy ban của QH, tổng số 380 người. Ở HĐND, việc lấy phiếu tiến hành theo hình thức tương tự. Nhiều ý kiến cho rằng không nên mở rộng đối tượng lấy phiếu tín nhiệm để tránh dàn trải, hình thức. Theo đó, chỉ nên tập trung thực hiện với những người giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm có kết quả, thực chất và tránh bị lạm dụng, ngoài việc thu hẹp đối tượng cần có quy định chi tiết, cụ thể. Trên thực tế, theo Luật Hoạt động giám sát của QH, khi có 20% ĐBQH hoặc Ủy ban Thường vụ QH đề nghị sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn, nhưng do thiếu các quy định cụ thể, khả thi nên đến nay chế định này chưa thực hiện được.

Việc đưa ra quy trình chặt chẽ, chi tiết cũng sẽ giúp ĐBQH mạnh dạn đưa ra chính kiến khi bỏ phiếu, khắc phục tình trạng nể nang, ngại đụng chạm. Bên cạnh đó, cần có một cơ quan xem xét, đánh giá kết quả lấy phiếu, bỏ phiếu. Cơ quan này cần thực sự khách quan, công bằng, phải có được sự tín nhiệm của QH, cử tri và toàn thể nhân dân.

Tiếp xúc cử tri ngay trước kỳ họp QH, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lấy phiếu tín nhiệm là một hình thức cảnh tỉnh, răn đe để từng vị trí phải cố gắng. Những trường hợp có phiếu tín nhiệm dưới mức quá bán phải bỏ phiếu tín nhiệm, lúc đó là bãi miễn.

Theo Tổng Bí thư, việc này sẽ được người dân giám sát, nếu làm được việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ rất tốt, đây cũng là một hình thức răn đe. Vì thế, một vấn đề quan trọng để việc bỏ phiếu tín nhiệm mang tính thực chất, là một công cụ hữu hiệu để đánh giá năng lực, phẩm chất, đạo đức cán bộ, trước hết kết quả bỏ phiếu phải công khai cho dân biết.

Càng công khai càng lấy được lòng tin của dân, càng được nhân dân chia sẻ, giám sát và ủng hộ. QH đại diện cho quyền lực của toàn thể nhân dân. Vì thế, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ có thêm sức mạnh, ý nghĩa to lớn nếu được tiến hành thường xuyên và kết quả được công khai cho toàn thể nhân dân giám sát.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phát triển Cần Giờ nhìn từ bối cảnh vùng

Phát triển Cần Giờ nhìn từ bối cảnh vùng

(ĐTTCO)-Phát triển hướng ra biển Đông đã là một định hướng của TPHCM từ rất lâu. Ý tưởng này được nhen nhóm từ sự hình thành của khu chế xuất Tân Thuận, sau đó là dải đô thị Nam Sài Gòn và đô thị cảng Hiệp Phước. Nỗ lực “hướng ra biển” của thành phố bị chững lại những năm vừa qua vì những nút thắt hạ tầng, khiến cho khả năng kết nối của khu vực phía Nam với trung tâm thành phố bị hạn chế, và cụm cảng Hiệp Phước có tính cạnh tranh kém do lòng sông Soài Rạp bị bồi lắng.