Lập Ban chỉ đạo Trung ương cải cách tiền lương

(ĐTTCO).- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban chỉ đạo) do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban. 3 Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thường trực) Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 Lập Ban chỉ đạo Trung ương cải cách tiền lương ảnh 1

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 3 đề án: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Ban chỉ đạo phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ; giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất