Kỳ vọng cải cách mạnh mẽ

(ĐTTCO) - Sáng nay, 21-1, tại Hà Nội, Đại hội Đảng XII chính thức khai mạc và sẽ kéo dài đến ngày 28-1. Một trong những nội dung quan trọng là Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh giai đoạn tới, Việt Nam sẽ ngày càng hội nhập sâu khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)... cơ hội, thách thức mang đến là rất lớn.

 Kỳ vọng cải cách mạnh mẽ ảnh 1

Có thể thấy, trong 5 năm qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Đó là lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và phối hợp tốt hơn với chính sách tài khóa...

Lạm phát đã giảm từ 18,13% năm 2011 xuống còn 0,63% năm 2015, cán cân thương mại được cải thiện; cán cân thanh toán quốc tế thặng dư khá cao. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước; chất lượng tăng trưởng được nâng lên.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2015 cũng bộc lộ những hạn chế: Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được; kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ… tiếp tục là những yếu tố cản trở phát triển.

Trong giai đoạn tới, kinh tế thế giới được dự báo phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều khó khăn; các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tăng cường liên kết, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, nhất là trong thương mại, đầu tư, nhân lực, khoa học, công nghệ... Việc thực hiện các FTA đã có và tham gia các FTA thế hệ mới, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Mục tiêu trong 5 năm tới của Việt Nam được xác định là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,5-7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500USD. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP trên 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước không quá 4% GDP... Để đạt được các mục tiêu đề ra, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, và cả phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, đã xác định giải pháp đầu tiên là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó cần tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi; kiểm soát tốt độc quyền kinh doanh; đặt doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường... Tuy nhiên đến nay kết quả của những mục tiêu này đạt được còn rất hạn chế, đã kềm hãm sự phát triển của đất nước.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng tiếp tục đặt vấn đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn  thiện các cơ chế, chính sách nhằm khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực vì sự phát triển đất nước. Để làm được điều này - mà giới chuyên gia gọi là công cuộc Đổi mới phiên bản 2 - cần có sự quyết tâm cao hơn, giải pháp đồng bộ hơn, bộ máy công vụ kỷ cương và hiệu quả hơn, mới hóa giải được những “điểm nghẽn” trong việc thực thi chủ trương, chính sách nhà nước. Đại hội đang đặt ra những vấn đề rất hệ trọng trong việc tiếp tục cải cách để xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn mới. Và nước ta chỉ có thể cạnh tranh, đứng vững được trên “bàn cờ” hội nhập bằng việc tiếp tục đổi mới thể chế và con người: Thể chế phải phù hợp với luật chơi và giá trị phổ quát của nhân loại; con người phải được phát huy mọi tiềm năng để phát triển, phát kiến trí tuệ trong công cuộc xây dựng đất nước; bộ máy hành chính phải thực sự thấm nhuần là người phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, kiến tạo phát triển vì sự phồn vinh đất nước.

Trước Đại hội, nhiều ý kiến tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân bày tỏ Đại hội lần này sẽ tiếp tục chủ trương đổi mới một cách mạnh mẽ, đổi mới không ngập ngừng, để không bị thế giới bỏ rơi phía sau. Muốn vậy phải xác định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội khả thi, có giải pháp phù hợp và kiên định, khơi động sức dân khởi nghiệp, góp phần vào việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia. Người dân kỳ vọng Đại hội sẽ mang lại sinh khí mới trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn mới.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một phút lơ là  thổi bay thành quả chống dịch

Một phút lơ là thổi bay thành quả chống dịch

(ĐTTCO)-Số ca lây nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh từng ngày và có những diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tỉnh và thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, TPHCM đang cân nhắc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta có vẻ như đang tiến đến gần việc phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 một lần nữa.