Kiên định cải cách

(ĐTTCO) - Tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đang diễn ra tại Hà Nội, một trong những văn kiện quan trọng được thảo luận là dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Việc đánh giá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm; dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội trong thời gian tới là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Đại hội XII của Đảng sắp tới.

 Kiên định cải cách ảnh 1

 Nhìn lại 5 năm qua, có thể thấy điểm nổi lên rõ nhất là kinh tế vĩ mô đang dần ổn định. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, từ 18,13% năm 2011 xuống còn khoảng 5% vào năm 2015. Mặt bằng lãi suất giảm, phù hợp với diễn biến lạm phát. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao, đạt bình quân khoảng 18%/năm; cán cân thương mại được cải thiện; cán cân thanh toán quốc tế thặng dư khá cao... Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm qua đạt 5,82%/năm. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng lên; GDP năm 2015 đạt khoảng 204 tỷ USD, bình quân đầu người khoảng 2.200USD. Đáng chú ý là tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt được một số kết quả bước đầu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP tăng, đạt trên 83% vào năm 2015; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm, còn khoảng 46,5%.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng những kết quả trên còn chưa vững chắc. Theo TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhìn lại suốt 5 năm qua, đặc biệt năm 2015 kinh tế vĩ mô đã có sự ổn định thông qua chỉ số lạm phát, một số cân bằng đã bớt "vênh" như tiết kiệm đầu tư, cán cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế đã cân bằng, thị trường ngoại hối khá ổn định... “Nhưng nếu nói kinh tế vĩ mô đã ổn định vững chắc hay chưa, tôi khẳng định là chưa" - TS. Võ Trí Thành nói. Báo cáo của Chính phủ cũng thừa nhận, đến nay việc kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế chưa thực sự bền vững. Cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn; cơ cấu thu, chi ngân sách chưa phù hợp, chi thường xuyên tăng nhanh; bội chi ngân sách còn cao, chưa đạt mục tiêu giảm xuống còn 4,5% GDP. Tuy vẫn bảo đảm trong giới hạn an toàn theo quy định nhưng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn; sử dụng vốn vay ở một số dự án kém hiệu quả...

Theo đánh giá, đến năm 2015 Việt Nam mới đi được nửa đường của những mục tiêu đã đề ra, trong ngắn hạn có thể thấy bức tranh kinh tế có sự đan xen, mặc dù có khía cạnh tích cực nhưng khía cạnh khó khăn, thử thách vẫn còn đó. Mục tiêu tổng quát đặt ra trong 5 năm tới của kinh tế Việt Nam là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Mặc dù đang đứng trước nhiều cơ hội lớn mà quá trình hội nhập đem lại, nhưng việc tận dụng vận hội mới cũng không hề dễ dàng. Ngay như việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do mới, được coi là “điểm sáng nhất”, đồng thời cũng là thử thách lớn trong thời gian tới.

Để nắm bắt được cơ hội mà hội nhập mang lại, vấn đề quan trọng là phải tiếp tục kiên định tiến trình cải cách, cả về thể chế và môi trường kinh doanh. Trong 5 năm qua, đã có nhiều nỗ lực cải cách nhưng thực tế chúng ta mới đi được nửa đường, nếu không tiếp tục đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lòng tin của thị trường, nhà đầu tư và xã hội vào quá trình cải cách sẽ giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, việc tạo niềm tin, tiếp tục đẩy mạnh cải cách là mệnh lệnh sống còn để vực dậy nền kinh tế phát triển đột phá và bền vững thời gian tới.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một phút lơ là  thổi bay thành quả chống dịch

Một phút lơ là thổi bay thành quả chống dịch

(ĐTTCO)-Số ca lây nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh từng ngày và có những diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tỉnh và thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, TPHCM đang cân nhắc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta có vẻ như đang tiến đến gần việc phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 một lần nữa.