Kiểm kê vốn, tài sản DN nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Kiểm kê vốn, tài sản một số DN nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Đó là một trong những nội dung đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của một số DN do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 1-7-2011 theo Quyết định 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự thảo, các DN thực hiện thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn vào thời điểm 1-7-2011 là các DN (do công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty giữ 100% vốn điều lệ) được các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt trên cơ sở đề nghị của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Bộ Tài chính dự kiến các DN phải kiểm kê toàn bộ tài sản là hiện vật thuộc quyền quản lý và sử dụng của DN; đồng thời kiểm kê nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu của DN.

Cụ thể, đối với tài sản cố định, sẽ kiểm kê toàn bộ tài sản hiện có tại DN, kể cả những tài sản đang cho thuê, tài sản gửi giữ hộ, tài sản được tặng biếu, viện trợ, tài sản vô chủ hiện có trong khu vực quản lý của DN.

Đối với tài sản lưu động, sẽ kiểm kê toàn bộ các loại vốn bằng tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển, ngân phiếu, vàng, bạc, kim khí quí, đá quí, và các chứng chỉ có giá trị như tiền, các loại tiền gửi ở ngân hàng, kể cả tiền mang đi liên doanh, liên kết, các loại ngoại tệ tại quỹ và gửi ngân hàng...

Ngoài ra, các DN cũng phải kiểm kê toàn bộ tài sản là các khoản đầu tư tài chính như: đầu tư chứng khoán dài hạn, góp vốn liên doanh, các khoản đầu tư dài hạn khác, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn khác; các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn; các loại tài sản khác....

Bộ Tài chính

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thận trọng chỉ số GDP

Thận trọng chỉ số GDP

(ĐTTCO)-Đầu năm 2021 dịch Covid-19 lại một lần nữa bùng phát trở lại, Chính phủ và người dân lại một lần nữa vừa đối phó với dịch bệnh, vừa lo nền kinh tế trở lại nhịp điệu của nó. Vì thế, vấn đề cần đặt ra lúc này là tính toán các chỉ số hưởng lợi từ nền kinh tế mang lại, tránh những rủi ro có thể xảy ra.