Không phát triển thêm nhiệt điện than

(ĐTTCO) - Thủ tướng yêu cầu cần rà soát, tính toán lại tất cả các nhà máy điện than theo hướng “không phát triển thêm điện than, tiến tới thay than bằng khí”.

Không phát triển thêm nhiệt điện than ảnh 1 

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp của thường trực Chính phủ về đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Điều chỉnh quy hoạch điện VII) và dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu mục tiêu điện, than phải đảm bảo được cho tăng trưởng, phải cân đối đủ và có dự phòng.

Trước vấn đề môi trường của nhiệt điện than (được phản ánh nhiều về xỉ thải, ô nhiễm nguồn nước, khí - PV), Thủ tướng yêu cầu cần rà soát, tính toán lại tất cả các nhà máy điện than theo hướng “không phát triển thêm điện than, tiến tới thay than bằng khí”.

Thủ tướng định hướng Việt Nam phải thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong cắt giảm khí thải; thúc đẩy phát triển mạnh điện tái tạo trong đó có xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư làm 
điện mặt trời, điện gió...

Về điện hạt nhân, Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương đã được Trung ương, Quốc hội thông qua về điện hạt nhân với yêu cầu chặt chẽ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, hiệu quả.

Đồng thời lưu ý ngành điện và ngành than cần tiếp tục kiên trì cơ chế thị trường, tiến tới cạnh tranh, không độc quyền, không bao cấp về giá.

Tuổi trẻ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất