Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa,
nâng cao cuộc sống Nhân dân

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

(ĐTTC) - Sáng 14-10, TPHCM đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 (diễn ra từ ngày 14 đến 17-10-2015). Tham dự Đại hội có 445 đại biểu của 67 Đảng bộ quận, huyện và Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên thuộc Đảng bộ TPHCM. Đến tham dự Đại hội Đảng bộ TPHCM có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; các tổ chức chính trị-xã hội; Đảng bộ các địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X ảnh 1 

Khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, nêu rõ: "Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân TP, tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu của TP để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển.

Đại hội đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX về các văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X.

Báo cáo nhấn mạnh: Trong 5 năm qua (2010-2015), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Kinh tế TPHCM tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu, các nguồn lực xã hội được phát huy; góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước.

Từ năm 2013, GDP năm sau tăng cao hơn năm trước; quy mô kinh tế được mở rộng; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, giai đoạn 2011-2015 đạt 33,1%.

Đóng góp thu ngân sách của TPHCM vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, năm 2014 chiếm 30%, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538USD/người. Vai trò, vị trí của TPHCM với cả nước ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế TP trong nền kinh tế ngày càng cao, từ 20,7% năm 2011 tăng lên 21,6% năm 2014.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện nhiều chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch phát triển, chú trọng công nghệ cao và các ngành công nghiệp trọng yếu. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng, hiệu quả đầu tư ngày càng nâng lên.

Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và hình thành đô thị văn minh, hiện đại. TPHCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, cấp nước, thoát nước trọng điểm, tăng khả năng kết nối, phát triển TP về phía Đông, Tây và Nam; từng bước giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước tại một số khu vực, giảm ô nhiễm môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn Đảng bộ và Nhân dân TPHCM đã đạt được trong 5 năm qua. Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ và Nhân dân TP luôn ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của TPHCM - đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu của cả nước; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Từ đó TP phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm Đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

TP phải huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phấn đấu để TP tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu tiếp thu và hứa Đảng bộ TPHCM quán triệt những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển.

TPHCM vượt qua mọi khó khăn, luôn vì cả nước, cùng cả nước, phấn đấu đi trước, về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kiên định mục tiêu xây dựng và phát triển TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.

Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm từ 8-8,5% (tính theo GDP tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước).

- Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên.

- Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

- GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800USD.

- Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

- Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020 bình quân 1%/năm.

Nhóm phóng viên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

(ĐTTCO)-Trong báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Kiểm toán Deloitte cho biết do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nên khả năng hoạt động liên tục của hãng phụ thuộc sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ, cũng như việc được gia hạn thanh toán các khoản vay phải trả từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và diễn biến của dịch bệnh.