Huy động thành công 9.450 tỷ đồng TPCP

Ngày 21-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ do hai tổ chức phát hành là Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Kho bạc Nhà nước.

Huy động thành công 9.450 tỷ đồng TPCP ảnh 1 

Trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành có tổng khối lượng gọi thầu là 4.000 tỷ đồng với các loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Cụ thể: trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 4.490 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 8,8-10,3%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 9,1%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,35%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 2.440 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,15-9,55%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,36%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,14%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.500 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,25-10%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,85%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,4%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 650 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,35-9,45%/năm. Kết quả, huy động được 450 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,4%/năm (bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (3.000 tỷ đồng).

Cụ thể: Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tới 21 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 7.895 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,9-10%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,18%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,27%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 6.930 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,6-10,27%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,84%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,36%/năm).

Như vậy, kể từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 46.107,57 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu; trong đó riêng 3 tuần đầu của tháng Ba này đã huy động được 18.850 tỷ đồng.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động được 4.845 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu; trong đó riêng 3 tuần đầu của tháng Ba đã huy động được 4.100 tỷ đồng.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

(ĐTTCO)-Trong báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Kiểm toán Deloitte cho biết do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nên khả năng hoạt động liên tục của hãng phụ thuộc sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ, cũng như việc được gia hạn thanh toán các khoản vay phải trả từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và diễn biến của dịch bệnh.