Hơn 101.000 tỷ đồng phát triển tam nông

 
Tại cuộc họp đánh giá 1 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết: Năm 2011, tổng vốn đầu tư bố trí cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân hơn 101.000 tỷ đồng, bằng 51,5% tổng vốn đầu tư phát triển của cả nước, tăng 7,1% so với năm 2010.

Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đây là một chương trình tổng thể, bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều tiêu chí. Chương trình đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thủ tướng khẳng định trong 19 tiêu chí của Chương trình, các tiêu chí đầu tiên phải thực hiện là giáo dục, y tế, an ninh trật tự. Trong đó, giáo dục phải được đặt lên hàng đầu bởi lẽ đây là vấn đề cốt lõi, tác động đến các tiêu chí khác.

Theo Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương khi hướng dẫn triển khai chương trình không được cứng nhắc mà phải linh hoạt, đơn giản, tuỳ theo đặc điểm tình hình của địa phương để người dân vận dụng, lấy người dân làm chủ thể, vì lợi ích của người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành liên quan khi báo cáo về Chương trình xây dựng nông thôn mới cần theo hướng nêu bật được mục tiêu đưa Chương trình trở thành phong trào của cả nước, trở thành nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân, vì lợi ích của tất cả người dân nông thôn, đặc biệt là nông dân nghèo.

Đây là chương trình lâu dài, bền bỉ và để đi vào thực chất, cần sớm xây dựng đề án cho từng xã, gắn với việc hoàn thiện công tác quy hoạch. Cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình triển khai tốt, có thể tập hợp thành các bộ tiêu chuẩn mẫu, phổ biến cho các xã, huyện trong cả nước.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần hoàn thiện các tiêu chí, kiến nghị Chính phủ về các nội dung sửa đổi để chỉ đạo thống nhất, phù hợp với tình hình. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các tiêu chí liên quan đến Bộ, ngành mình, phân công đi kiểm tra việc triển khai ở các địa phương, tránh tình trạng để cơ sở lúng túng.

Thời gian tới, cần đưa ra trọng tâm công việc để tiếp tục chỉ đạo, phải lên được kế hoạch mục tiêu phấn đấu, lựa chọn những việc cần ưu tiên như: tập trung sản xuất, nâng cao dân trí, xoá nhà tạm, chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng thời, đề ra các phương pháp huy động nguồn lực, tận dụng các ưu thế của địa phương, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán ngân sách đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi nhất khi triển khai Chương trình

(VGP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giá điện thiếu minh bạch

Giá điện thiếu minh bạch

(ĐTTCO)-Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh tình trạng hóa đơn thanh toán tiền điện của gia đình tăng cao từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng trên mỗi hộ. Điều này gây nên bức xúc trong dư luận khi nhiều người nhận định đây là mức tăng không hợp lý.