Hơn 1 tỷ USD giải tỏa xây sân bay Long Thành

(ĐTTCO) - Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được Bộ GT-VT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Hơn 1 tỷ USD giải tỏa xây sân bay Long Thành

Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 5.614ha, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 23.019 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), riêng trong 2 năm 2017-2018 cần khoảng 10.326 tỷ đồng để giải tỏa, đền bù và di dời dân.
Giá trị bồi thường đất trên 9.381 tỷ đồng

 Chi phí GPMB cho dự án chỉ trông chờ vào 5.000 tỷ đồng ngân sách được bố trí, trong khi huy động vốn vay ODA cho công tác GPMB rất khó khăn. Vì thế, UBND tỉnh Đồng Nai đang tính toán huy động thêm từ nguồn đấu giá đất, cho thuê đất ngắn hạn và xin bổ sung thêm từ Trung ương. Hoặc có thể huy động vốn từ nguồn cổ phần hóa ACV, Vietnam Airlines.
Để thực hiện giải tỏa 5.614ha đất, gồm 5.000ha đất thu hồi xây dựng sân bay Long Thành, hơn 614ha xây dựng 2 khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và đất xây dựng nghĩa trang. Theo tính toán của UBND tỉnh Đồng Nai, số tiền 23.019 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB gồm bồi thường, hỗ trợ đất 9.381 tỷ đồng; bồi thường nhà, vật kiến trúc và cây trồng 2.498 tỷ đồng; bồi thường vườn cây cao su 1.456 tỷ đồng; giá trị hỗ trợ các loại 2.142 tỷ đồng; thưởng di dời 57,1 tỷ đồng; chi phí tổ chức thực hiện 310,7 tỷ đồng; chi phí xây dựng 2 khu tái định cư 5.030 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 2.092 tỷ đồng.

Công tác GPMB của dự án sẽ được chia thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn I (2017-2018) sẽ ưu tiên GPMB phần diện tích phục vụ bay 2.750ha và xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn 282,35ha. Trong đó, diện tích đất thu hồi xây dựng sân bay 2.750ha, gồm 976,7ha đất hộ gia đình, cá nhân; đất nông trường cao su 1.601ha; đất UBND cấp xã quản lý 13,9ha; đất các doanh nghiệp quản lý 63,4ha; còn lại 95ha đất giao thông, sông, suối thuộc 4 xã Bình Sơn, Long An, Suối Trầu, Cẩm Đường.
Diện tích đất xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn theo kế hoạch sẽ được thu hồi từ đất trồng cây cao su của Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Số trường hợp bị ảnh hưởng khi giải tỏa mặt bằng giai đoạn I của dự án, theo thống kê của UBND tỉnh Đồng Nai 1.808 hộ gia đình, cá nhân; trong đó có 1.067 hộ bị giải tỏa trắng. Khái toán chi phí thực hiện GPMB dự án trong giai đoạn I 10.236 tỷ đồng.

Trong giai đoạn I dự án, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ đất 2.960 tỷ đồng; bồi thường nhà, vật kiến trúc, cây trồng 1.630 tỷ đồng; bồi thường vườn cây cao su 1.160 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ các loại 835 tỷ đồng; kinh phí tư vấn, đầu tư, xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn 2.510 tỷ đồng; chi phí dự phòng 930 tỷ đồng.
Trong giai đoạn II (2019-2020), UBND tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện giải tỏa diện tích đất thu hồi để xây dựng sân bay 2.250ha, đất xây dựng khu tái định cư Bình Sơn 282,3ha. Số trường hợp bị ảnh hưởng khi giải tỏa 2.922 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 2.507 hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng. Kinh phí khái toán thực hiện giai đoạn 2 dự án GPMB khoảng 12.780 tỷ đồng. Tính chung, số hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng để thực hiện dự án 4.730 trường hợp, trong đó 3.509 hộ bố trí tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, 280 hộ được bố trí tại khu tái định cư Bình Sơn, 499 hộ tái định cư phân tán, tái định cư khác 42 hộ. 

Theo quy hoạch, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được xây dựng phía Bắc Sân bay quốc tế Long Thành, dọc theo Tỉnh lộ 769, có cơ cấu đất ở khoảng 103,8ha, đất công trình công cộng 24,6ha, đất cây xanh, giao thông công cộng 153,9ha. Dự kiến khả năng bố trí tái định cư này đáp ứng khoảng 4.823 lô đất ở và 2.046 căn hộ chung cư. Khu tái định cư Bình Sơn sẽ được xây dựng trong giai đoạn II cũng nằm dọc tuyến Tỉnh lộ 769 có tổng diện tích 282,3ha, trong đó đất ở 91ha, đất công trình công cộng 19,5ha, đất cây xanh, giao thông công cộng 171,8ha, sẽ cung cấp 3.083 lô đất ở và 1.230 căn hộ chung cư.
Hơn 4.000 hộ dân phải di dời

Trong dự thảo phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Sân bay quốc tế Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Quốc hội sớm chấp nhận chủ trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tỉnh đề xuất. Bởi đây là dự án có diện tích thu hồi lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống hơn 4.000 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với trên 15.000 nhân khẩu. Thực tế này đòi hỏi phải xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và tái định cư để bảo đảm cho người dân trong vùng dự án bị giải tỏa sớm ổn định đời sống sau khi di dời về nơi ở mới.

Việc thu hồi đất thuộc phạm vi dự án được đánh giá là thuận lợi, khi 100% ý kiến người dân trong vùng dự án đồng ý với chủ trương thực hiện di dời, giải tỏa 1 lần. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn về vốn bố trí cho dự án là 5.000 tỷ đồng để thực hiện công tác GPMB, chỉ đáp ứng khoảng 1/4 nhu cầu vốn.
Nguồn kinh phí này cũng chưa đủ để thực hiện GPMB và đền bù trong giai đoạn I dự án. Khảo sát sơ bộ và cập nhật đơn giá mới nhất của UBND tỉnh Đồng Nai, cho thấy với 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch vốn trung hạn đã được Quốc hội thông qua dành cho công tác GPMB, trước mắt tỉnh sẽ tập trung bồi thường, GPMB xây dựng khu tái định cư, tiếp theo sẽ tiến hành các trình tự, thủ tục bồi thường, GPMB để phục vụ dự án.

Với quy mô 5.000ha GPMB cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm cả 1,05 ha đất cho quốc phòng, 1.200ha đất cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác, trước mắt UBND tỉnh Đồng Nai sẽ sử dụng nguồn ngân sách để thực hiện. Bởi lẽ công tác GPMB khó huy động được nguồn vốn vay ODA cũng như kêu gọi xã hội hóa đầu tư.
Tuy nhiên, tỉnh này cho rằng có thể hoàn trả một phần chi phí GPMB từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình thương mại và dịch vụ, khấu trừ tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, lấy nguồn thu từ cho thuê đất ngắn hạn đối với các khu vực chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình dự án. Bên cạnh đó, tỉnh cũng trình Chính phủ báo cáo Quốc hội bổ sung thêm nguồn kinh phí GPMB dự án. 

Đăng Tuân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất