Hỗ trợ doanh nghiệp sau sắp xếp, chuyển đổi

(ĐTTC) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Nguồn thu của Quỹ từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; giao, bán, giải thể, phá sản doanh nghiệp; các khoản thu sau cổ phần hóa.

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương sẽ hỗ trợ các nông - lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư, xử lý các vấn đề về tài chính; hỗ trợ kinh phí cho các tập đoàn, tổng công ty không đủ nguồn để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư.

H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

(ĐTTCO)-Trong báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Kiểm toán Deloitte cho biết do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nên khả năng hoạt động liên tục của hãng phụ thuộc sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ, cũng như việc được gia hạn thanh toán các khoản vay phải trả từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và diễn biến của dịch bệnh.