Hỗ trợ 3 nhóm hàng thực hành SX nông nghiệp tốt

Hỗ trợ 3 nhóm hàng thực hành SX nông nghiệp tốt ảnh 1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ theo quyết định 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Theo đó, Danh mục sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ gồm: 1- Sản phẩm trồng trọt: rau, quả, chè, cà phê, lúa; 2- Sản phẩm thủy sản: cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá basa, cá nước lạnh, nhuyễn thể hai mảnh vỏ; 3- Sản phẩm chăn nuôi: lợn, gia cầm, ong, bò sữa...

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Theo đó, ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông lâm thủy sản áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 50% tổng vốn đầu tư xây dựng, cải tạo: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước của vùng sản xuất tập trung để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP.

Đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông các cấp; dạy nghề cho lao động nông thôn áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm an toàn. Hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn…

(Theo Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất