Hiện đại hóa quản lý thu ngân sách nhà nước

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, năm 2013, Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thành việc triển khai dự án hiện đại hóa quản lý thu ngân sách nhà nước tại tất cả các cơ quan Kho bạc Nhà nước, thuế, hải quan trên toàn quốc theo hướng xây dựng chương trình quản lý thu thuế tại Kho bạc Nhà nước (TCS) với mô hình tâp trung.

Hiện đại hóa quản lý thu ngân sách nhà nước ảnh 1
Đây là tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020.

Như vậy, năm nay, Kho bạc Nhà nước tăng cường và mở rộng phạm vi ủy nhiệm các khoản thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng thương mại để tiến tới đa dạng các hình thức thu nộp ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và triển khai các công cụ phục vụ cho cải cách quản lý ngân quỹ bao gồm thiết lập hệ thống tài khoản thanh toán tập trung thông qua việc triển khai đầy đủ mạng thanh toán điện tử tập trung với hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, toàn ngành cũng tập trung triển khai hệ thống dự báo luồng tiền, quy trình quản lý rủi ro ngân quỹ.

Vấn đề đầu tư xây dựng các phần mềm ứng dụng cũng được chú trọng tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu của đề án hiện đại hóa thông tin Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 gồm phần mềm quản lý kiểm soát chi đầu tư trên mạng diện rộng ngành tài chính, ứng dụng quản lý tài chính nội bộ cho các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính..., đi đôi với nâng cấp, thay thế, bổ sung kịp thời hệ thống hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin.

Riêng đối với vấn đề hoàn thiện cơ sở pháp lý, ngành sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý ngân quỹ; trình Bộ Tài chính ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quản lý ngân quỹ nhằm đổi mới công tác quản lý ngân quỹ Kho bạc Nhà nước theo hướng an toàn và hiệu quả.

Thời gian qua, để tạo tiền đề thực hiện dự án trên, Kho bạc Nhà nước đã chính thức vận hành hệ thống TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc), đáp ứng nhu cầu giao dịch của người sử dụng.

Theo đó, việc triển khai hệ thống này đã được thực hiện tại 37 bộ, ngành và 3 sở thuộc thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước cơ bản hoàn thành việc nâng cấp phần cứng mới cho hệ thống cũng như rà soát, cấp nhật tùy chỉnh bổ sung thường xuyên công thức các báo cáo đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin phục vụ điều hành quản lý.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kinh tế Việt Nam: Nhiệm vụ bất khả thi

Kinh tế Việt Nam: Nhiệm vụ bất khả thi

(ĐTTCO) - Trong số tháng 5, chúng tôi đã cho rằng thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng giao dịch dao động hoặc giảm điểm và nhận định này cũng thể hiện trong tháng 7.