Hà Nội không đạt 13 chỉ tiêu phát triển 2011

Hà Nội không đạt 13 chỉ tiêu phát triển 2011 ảnh 1

Sáng 9-11, tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết Hà Nội sẽ không đạt được 13 trong số 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm nay đã được HĐND TP thông qua.

Cụ thể, theo kế hoạch đề ra, năm nay, Hà Nội phấn đấu đạt tổng sản phẩm trên địa bàn 12%, nhưng ước thực hiện cả năm chỉ đạt 10,13%. Tương tự, chỉ tiêu tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội chỉ đạt 13,5%, trong khi đó chỉ tiêu đề ra là 19-20%.

Về chỉ tiêu xã hội có 5 chỉ tiêu không đạt gồm chỉ tiêu về mức độ giảm tỷ suất sinh so năm trước, mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước, tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn và giữ vững danh hiệu là Tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn và giữ vững danh hiệu là đơn vị văn hóa, tổng lượt khách du lịch.

Đặc biệt, có 6 chỉ tiêu đô thị và môi trường không đạt kế hoạch. Đó là: diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành, lượng nước sạch tăng thêm, tỉ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày ở khu vực ngoại thành, tỷ lệ khu công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, các thành viên Ủy ban đều nhận định rằng năm 2012, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố đe đoạ sự ổn định và tăng trưởng toàn cầu; kinh tế trong nước tiếp tục khó khăn. Chính phủ đưa ra mục tiêu ưu tiên vẫn là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý.

Trong khi đó, Hà Nội đang còn nhiều yếu kém nội tại như hạ tầng đô thị và nông thôn thiếu hoặc chưa đồng bộ; sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa các vùng, miền trên địa bàn.

Bên cạnh thách thức, thành phố đã có Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, định hướng đến 2030; Quy hoạch tổng thể chung xây dựng Thủ đô; Quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch để phát triển ngành dự kiến được Chính phủ phê duyệt trong năm 2012. Đây là những cơ hội để thành phố triển khai các đề án, đồ án, dự án kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn vốn xã hội vào phát triển kinh tế-xã hội.

Từ dự báo trên cùng với những kết quả đạt được trong năm nay, năm 2012, thành phố dự kiến có những chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thấp hơn so với năm nay như giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9-10% (năm 2011: 12%); tốc độ tăng vốn đầu tư dự kiến tăng từ 13,6-17,5% (năm 2011: 19-20%); mức giảm tỷ suất sinh so năm trước đạt 0,15 phần nghìn (2011: 0,2 phần nghìn), mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước đạt 0,5% so với chỉ tiêu đặt ra năm 2011 là 0,8%; tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn và giữ vững danh hiệu là đơn vị văn hóa đạt 59,8% (năm 2011: 76,6%)...

Để đặt ra những chỉ tiêu và giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 sát thực, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị các đơn vị có liên quan cần phải xác định rõ nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu trong năm nay, từ đó đưa ra những giải pháp có hiệu quả hơn.

Ông lưu ý đến việc rà soát tính khả thi của chỉ tiêu giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đặt ra trong năm 2012 chỉ đạt 9-10%.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị “Chúng ta phải phấn đấu tăng trưởng cao hơn 10%. Cần làm rõ các giải pháp hữu hiệu để đạt được chỉ tiêu trên”.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất